Knappt 5 000 av tänkta 8 800 personer väntas få del av omställningsstudiestödet i år, då CSN inte hinner hantera alla ansökningar. Det uppgav Sveriges Radio i onsdags.

– Vi hamnar i ett bekymmersamt läge. Ungefär 600 miljoner kronor bedömer vi i dagsläget att vi inte kommer att kunna bevilja, sa CSN:s generaldirektör Christina Forsberg till radion.

Det betyder att närmare häften av de 1,36 miljarder som avsatts till det nya omställningsstudiestödet riskerar att frysa inne.

Stödet är till för vuxna som vill studera för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, i sitt gamla yrke eller i ett nytt.

– Det är oacceptabelt, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson om situationen.

”Dåligt av regeringen”

Han säger att det är positivt att många har sökt det nya stödet, men att det är dåligt att regeringen inte har sett till att myndigheten kan hantera trycket.

Omställningsstudiestödet var en del av den så kallade las-överenskommelsen. I den kom fack och arbetsgivare överens om omdebatterade ändringar i anställningsskyddet, bland annat ökade arbetsgivarnas makt i uppsägningssituationer.

En väldigt viktig del för facket var just det nya studiestödet, att arbetstagare fick större möjligheter att värna sin trygghet på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling med studiestöd.

Söktrycket har varit högre än beräknat och CSN bad därför om extra pengar från regeringen i vårbudgeten, men något sådant tillskott fanns inte med där.

– Det är ju inte så att vi kommer säga upp avtalet för att det inte fanns med pengar i vårbudgeten, säger Torbjörn Johansson om konsekvensen för las-överenskommelsen.

Men han säger att det kan leda till ifrågasättande och att regeringen på något sätt måste ta ansvar för att stödet börjar fungera fullt ut.

Också kritik mot för höga krav

Utbildningsministern Mats Persson (L) säger till Ekot att CSN har fått i uppdrag att korta handläggningstiderna och att flytta personal. 

Torbjörn Johansson är också kritisk till hur CSN bedömer ärenden. Myndigheten väger in om den som söker jobbar i ett bristyrke i utgångsläget.

Arbetet skrev i höstas om att den som kommer från ett bristyrke har mindre chans att få stöd.

– Det kan vara svårare, sa Alexandra Swenning, utredare på CSN, även om hon betonade att det inte är omöjligt.

Torbjörn Johansson säger att det inte var tanken med parternas överenskommelse att låsa människor i bristyrken, att exempelvis en utsliten undersköterska ska kunna skola om sig.