Med bara någon eller några veckor kvar till terminsstart på många utbildningar har bara drygt 4 500 av runt 23 000 ansökningar hunnit avgöras av CSN.

Alltså knappt en femtedel. Det gäller det nya studiestödet för de som befinner sig mitt i arbetslivet, det så kallade omställningsstudiestödet som kom till i höstas. 

Tidningen Arbetsvärlden rapporterar att CSN anställt 70 nya handläggare för att jobba med ansökningarna men de har inte hunnit med. 

– Det fortsätter att ta tid för det är ett komplext regelverk och vi måste inhämta information från andra myndigheter och även omställningsorganisationerna, säger Annika Fahlander, avdelningschef på CSN:s utbetalningsavdelning, till Arbetsvärlden.

Många svävar i ovisshet

Ansökningarna hanteras i turordning, och enligt Annika Fahlander kommer det gå snabbare nu än i början av ansökningsperioden eftersom folk chansade mer i sina ansökningar första tiden.

Fler kommer också få ja framöver, tror hon. Arbetet har rapporterat om hur lite över 400 ansökningar hittills fått ja. Vanligaste utbildningarna som godkänts är inom vård, skola och it.

De som kommit in på en utbildning som snart börjar, men fortfarande väntar på besked om det nya studiestödet svävar just nu i ovisshet.

Studiestödet betalas ut retroaktivt men det kan ändå kännas osäkert att hoppa på en utbildning om inte pengabiten är säkrad. 

– Man måste ta ställning till om man törs vänta på beskedet. Skulle den som sökt känna att man inte kan vänta på besked längre kan denne överväga att ansöka om vanligt studiemedel i stället, eller att söka inför nästa termin, säger Annika Fahlander till Arbetsvärlden.