Totalt har CSN fått in runt 20 000 ansökningar om omställningsstudiestöd, och hittills har drygt 4 600 av dem gåtts igenom.

Ungefär en tiondel har fått ja, 412 personer kommer att få det mer generösa studiestödet som var en del av las-överenskommelsen. 

Bland de ansökningar som fått ja är det vanligast med utbildningar inom vård och omsorg, skola och förskola samt it.

Alltså branscher där det ofta råder brist på personal. Det visar Arbetets genomgång av de beviljade ansökningarna.

Flera av dem som fått ja till att omskola sig inom vårdyrken vill bli sjuksköterska, men här finns även framtida läkare, undersköterskor, psykologer och fysioterapeuter. Totalt finns 15 procent av de godkända ansökningarna inom vård. 

Flera ska bli poliser

Ämneslärarprogrammet i Umeå, förskollärarprogrammet i Linköping och en utbildning till lärarassistent vid Munka folkhögskola.

Det är några exempel på beviljade utbildningar inom skolområdet. Ungefär var tionde godkänd ansökan rör sådana utbildningar. 

Ungefär lika många har fått ja till att omskola sig till ett it-jobb.

Men bland dem som får det nya studiestödet och alltså får 80 procent av lönen i två år finns även 19 framtida poliser, 18 som ska bli ingenjörer, 18 som ska gå en ekonomikurs av något slag och tio socionomer. 

En framtida skärgårdskapten

Här finns också utbildningar som sticker ut.

En har beviljats en utbildning till hovslagare, ytterligare en ska bli fartygsbefäl och en annan skärgårdskapten.

Flera sökande har också fått grönt ljus för att läsa upp sina gymnasiebetyg eller studera fristående kurser på universitetet. 

I debatten om det nya studiestödet har risken för att det blir ett nytt friår lyfts av Expressens ledarsida och facken har betonat att det är viktigt att hedra det ingångna avtalet, som säger att fokus inte ska vara arbetsgivarnas behov utan individens intresse av att studera vidare.

Samma utbildning – olika utfall

Det är inte samma sak som att alla ska få studera vidare till vad de vill.

För att få ja på sin ansökan krävs att personen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden efter studierna.

Arbetet har tidigare skrivit om att det därför är lättare att få ja om man vill läsa till ett bristyrke.

I ansökningarna till det nya studiestödet finns flera fall där CSN godkänt en utbildning men avslagit densamma för en annan sökande.

Det är alltså individuella prövningar som görs och som även utgår från var personen jobbar i dag. Även bland avslagen finns de som velat bli poliser, sjuksköterskor och lärare, för att ta några exempel.

Fler exempel på utbildningar som fått ja: 

Yrkesförare lastbil på Komvux

El- och energiprogrammet på vuxenutbildningen

Teologprogrammet på Umeå universitet

Same- och urfolkshälsa på Umeå universitet

Retorik och presentationsteknik vid Linnéuniversitetet

Arbetsledare – hållbar grönyteförvaltning vid Yrkesakademin

Offentlig upphandlare TUC Yrkeshögskola

Processoperatör pappers- och sågverksindustri vid Teknikhögskolan i Linköping

Miljöstrateg – mark, vatten och samhällsutveckling vid Högskolan Kristianstad