Vad är omställningsstudiestöd?

Ett nytt studiestöd för vuxna, helt vid sidan av det ”vanliga” studiestödet från CSN. Det införs för att du som har hunnit arbeta ett antal år ska kunna studera och bli starkare på arbetsmarknaden.

Vem kan få stödet?

Du ska ha arbetat i minst åtta år. De åtta åren måste inte vara i följd, men de ska ligga inom en tidsram på 14 år. Dessutom krävs att du har arbetat minst tolv månader de senaste två åren. Du ska vara mellan 27 och 62 år (2026 höjs gränsen till 63 år).

Hur lång får utbildningen vara?

Upp till 80 veckor, vilket motsvarar ungefär två års studier. Den begränsningen upphör dock det år du fyller 40 år: Då kan du få stöd även för längre utbildningar. Men hur lång utbildningen än är får du inte studiestöd för mer än högst 44 veckors studier på heltid.

Måste jag studera på heltid?

Nej. Du kan även få stöd för för deltidsstudier på 20, 40, 50, 60 och 75 procent av heltid. Läser du på deltid ges stödet under längre tid. För studier på halvtid ges till exempel stöd för högst 88 veckor.

Hur mycket pengar får jag?

Stödet från CSN, som du kan få oavsett var du jobbar, består av både bidrag och lån. Bidraget är 80 procent av den lön du avstår från för att plugga, och ges för lön upp till 26 625 kronor per månad (vid den lönen blir bidraget 21 300 kronor per månad). Även hur mycket du får låna beror på din inkomst.

Detta får alla, får någon mer?

Ja, om din arbetsgivare omfattas av det nya huvudavtalet mellan facken och Svenskt Näringsliv kan du få mer genom din omställningsorganisation (Se förklaring nedan). Bidraget är då 80 procent av lönen upp till 32 500 kronor i månaden. För lön mellan 32 500 och 71 000 kronor i månaden kan du få 65 procent av lönen. Se exempel nedan.

Vilka utbildningar får jag gå?

Alla utbildningar som ger rätt till vanligt studiestöd, som universitet, yrkeshögskola och komvux, på heltid eller deltid. Men utbildningen ska stärka dig på arbetsmarknaden. Om den gör det eller inte bestämmer CSN, men din omställningsorganisation får yttra sig och det yttrandet är i praktiken styrande.

Hur gör jag för att få stödet?

Från och med den 1 oktober i år kan du ansöka om stödet hos CSN, för utbildningar som börjar 1 januari 2023 eller senare. Men be gärna din omställningsorganisation om råd innan du ansöker! Om du ansöker direkt till CSN kommer CSN ändå att hämta in ett yttrande från omställningsorganisationen.

Kan arbetsgivaren hindra mig?

Stödet är en rättighet för dig som individ. Men be din chef om ledighet så fort som möjligt. Lagen om studieledighet gäller. Det betyder att arbetsgivaren kan skjuta upp din ledighet i upp till sex månader från det att du ansöker. Enligt huvudavtalet får din ledighet inte störa verksamheten ”allvarligt”, till exempel så att produktionen hotas.

Vilken är min omställningsorganisation?

Om du omfattas av kollektivavtal är du också knuten till en omställningsorganisation som kan ge dig råd och hjälp. För de flesta privatanställda arbetare kallas den Trygghetsfonden TSL, medan privatanställda tjänstemän har TRR. Bankerna, fastighetsbranschen och några till har egna organisationer. Om du inte omfattas av kollektivavtal kan du få hjälp av Kammarkollegiet.

Så mycket kan du få för studier på heltid hösten 2022

Utöver bidrag kan du ta ett frivilligt lån. Lånets storlek beror på din inkomst. Exempel: Vid en lön på 25 000 kronor i månaden får du låna högst 3 150 kronor per månad, vid 30 000 får du låna 5 481 kronor per månad.