– Det vore för det första politiskt självmord och för det andra inte något som Tidöavtalspartierna vill.

Det säger Christian Brundu, pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson (L), för att lugna dem som oroats över att den nya regeringen ska ändra förutsättningarna för omställningsstudiestödet.

”Skruva lite”

Beskedet kommer efter att den nya arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) sagt att regering ska ”skruva lite” på det nya studiestödet, som är en del av den så kallade las-överenskommelsen.

I överenskommelsen är villkoret för att få det nya studiestödet att utbildning stärker ens ställning på arbetsmarknaden.

Från fackligt håll har det varit viktigt att det ska vara på individens villkor mer än arbetsgivarnas.

I Tidöavtalet, det dokument som ligger till grund för det nuvarande regeringsunderlaget, finns en skrivning som i stället slår fast att det ska gå till: ”utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft.”

Parterna oroade

Det har skapat oro hos parterna, som anser att överenskommelsen är en helhet. Då går det inte att ”skruva” på enskilda delar.

Även Teresa Carvalho (S), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, oroas.

I en skriftlig fråga till Johan Pehrson vill hon ha svar på vad han menar med sitt uttalande, men regeringen bollade över frågan till utbildningsministern, Mats Persson (L), i stället.

”Åtgärder om det behövs”

”Regeringen kommer noggrant att följa frågan om hur utbildningsutbudet möter en ny efterfrågan för att kunna vidta åtgärder om det behövs”, är hans svar.

Mats Perssons pressekreterare, Christian Brundu, utvecklar svaret.

– Min känsla är att när Johan Pehrson sa att det kan skruvas på, ska det tolkas som en flexibilitetsöppning för att än bättre koppla omställningsstudiestödet till arbetsmarknadens behov.

”En ordvalsfråga”

Tidöavtalet kan ju tolkas som att kraven ska bli hårdare för att få stödet.
– Jag tror att det är en ordvalsfråga. Vad är bäst för individen? Man kan göra en tolkning att det som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden också per definition kommer att generera bäst anställningsmöjligheter, bäst lön, och så vidare.

Både fack och arbetsgivare anser att man inte kan ändra i delar, då faller helheten.
– Jag håller med om den risken. Just därför gör jag en annan tolkning. Det här ska inte ses som ett avsteg från partsöverenskommelsen. Då skulle den falla helt och jag tror verkligen inte att det ligger i Tidöpartiernas intresse att få Svenskt Näringsliv och facken emot sig i deras största fråga på decennier. Det vore så galet liksom, säger Christian Brundu.