Att LO-förbunden enats om ett första steg i sin samordning inför avtalsrörelsen välkomnas av Svenskt Näringslivs vice vd, Mattias Dahl.

– Att LO, i ett första steg, har enats är bra nyheter. Framför allt för LO, men också för oss och för arbetsmarknaden. 

”För höga ingångslöner”

Däremot är han kritisk till den avtalsmodell som LO kommit fram till. Det handlar om en tydlig låglönesatsning där löner under 27 100 kronor ska ge ett extra påslag.

Dessutom vill de 14 förbunden ha en extra satsning på de lägstalöner som finns i avtalen.

– Det är inte bra. Sverige har ingångslöner som ligger i topp i världen och har haft under lång tid. Där är problemet snarare att de ligger för högt. Vi är oroliga för att den här typen av extrahöjningar gör att det blir svårare att nyanställa, säger Mattias Dahl.

”Gör det svårare att få jobb”

Han ser en risk för att de som är arbetslösa kommer att få svårare att få ett jobb om ingångslönerna höjs ännu mer.

– Då pratar vi om dem som står utanför arbetsmarknaden, inte de som redan har ett jobb på ingångslön. De ska naturligtvis ha del av höjningarna som vi kommer överens om, säger Mattias Dahl.

Kritisk till låglönesatsning

Han är också kritisk till den allmänna låglönesatsningen som LO går fram med. Problemet enligt honom är att förutsättningarna ser olika ut i olika branscher och sektorer.

Hur pengarna ska fördelas borde därför vara upp till fack och arbetsgivare på respektive avtalsområde, anser Mattias Dahl.

Många lågavlönade har svårt att få vardagen att gå ihop med tanke på det ekonomiska läget. Är det inte rimligt att satsa lite extra på dem?
– Det är alltid viktigt att alla får tillräckligt mycket. Vi ska ta ansvar tillsammans med facken. Det har vi gjort tidigare och det kommer vi att göra den här gången också. Sedan är det viktigt att påminna sig om att hur konstruktiva vi och facken än är så är dålig ekonomi i lågkonjunktur just dålig ekonomi i lågkonjunktur.

Samtidigt gör många av de tunga industriföretagen fortfarande stora vinster. Är det inte rimligt att företagen delar med sig av de pengarna?
– Absolut och det gör man också. Men vi kan inte träffa avtal och titta på hur det gick bakåt i tiden. Det vi ska göra i mars är att träffa avtal för framtiden och då måste vi titta på hur kommer det se ut framåt.