Hela eftermiddagen i dag, måndag, kommer avtalssekreterarna i LO-förbunden att diskutera vilka krav de ska driva gemensamt i avtalsförhandlingarna till våren.

De har bråttom. Klockan 10 i morgon, tisdag, samlas LO:s representantskap för att besluta om en eventuell samordning inom LO.

Representantskapet fattar sitt beslut på förslag av LO:s styrelse, som kommer att samlas strax före representantskapets möte.

Att vi får en LO-samordning är viktigt eftersom det gör oss starkare när vi förhandlar, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Men det handlar också om LO:s roll. Att det sprack förra gången gör det extra viktigt att vi kan hålla ihop nu, tillägger Veli-Pekka Säikkälä, som syftar på att Kommunal och Pappers ställde sig utanför LO-samordningen i avtalsrörelsen 2020.

Wennemo: Påverkar fler än LO

Men en eventuell LO-samordning påverkar fler än bara LO, säger Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

– Att LO samordnar sig ger legitimitet åt hela modellen för lönebildning i Sverige. Om LO samordnar sig betyder det samtidigt att man accepterar industrins normerande roll.

Att löneökningarna inom industrin används som riktmärke för hela arbetsmarknaden ifrågasätts ständigt: Både i offentlig sektor och den privata tjänstesektorn har ”märket” upplevts som en tvångströja.

– Under hela perioden med industriavtalet har modellen ändå accepterats, eftersom låg inflation har gjort att alla har fått reallöneökningar, säger Irene Wennemo.

– Det här är första gången industriavtalet testas under hög inflation och minskande reallöner. Det gör att en LO-samordning är extra viktig i år. Med ett samordnat LO tror jag det blir mindre stök längre fram.

Extra svårt för LO

Men att nå en samordning när inflationen är hög är också extra svårt.

Sjunkande reallöner är lättare att bära om bördan fördelas rättvist.

Inom LO-förbunden finns en stark oro för att tjänstemän i både offentlig och privat sektor ska kompensera sig för inflationen, medan arbetarna blir förlorare.

Osäkerheten om hur inflationen utvecklas under 2023 gör det dessutom extremt svårt att hitta rätt nivå för lönekraven.

Fack och industrin diskuterar

LO:s avtalsråd ska visserligen ”bara” besluta om hur nya avtal ska konstrueras, plus eventuella krav om bättre försäkringar och andra villkor. Inte ta ställning till löneökningarnas storlek.

Men parallellt med överläggningarna inom LO pågår diskussionen om nivån – i procent och kronor – för fullt mellan facken inom industrin.

Och den påverkar hur en låglönesatsning inom LO ska utformas.