Avtalsrörelsen nästa år genomförs i ett svårt läge.

LO-förbunden vill inte elda på inflationen med alltför höga löneökningar. Samtidigt har de lägst avlönade medlemmarna inga marginaler att ta av när prisökningar urholkar deras löner.

För att lösa knutarna föreslår fackförbunden inom 6F en ny och radikal lösning: ett ettårigt krisavtal, gemensamt för hela arbetsmarknaden.

Löneökningen ska baseras på genomsnittslönen på svensk arbetsmarknad, 37 100 kronor i månaden enligt SCB.

Krontal för alla

Genom att multiplicera genomsnittslönen med en viss procentsats (som återstår att förhandla om) skapas ett krontal som sedan alla anställda ska få, oavsett lön.

Med en löneökning på exempelvis 5 procent skulle kronpåslaget bli 1 855 kronor.

På så sätt får de lägst avlönade en relativt kraftig löneökning, som gör att fler klarar hyran och elräkningen på egen hand. Medan de högst avlönade får nöja sig med ett procentuellt sett blygsamt påslag.

– LO-medlemmarna fick stå tillbaka under pandemin medan andra grupper kunde berika sig. Det håller inte. Nu måste hela samhället ställa upp solidariskt, kommenterar Byggnads ordförande Johan Lindholm, som kallar förslaget ”ett rättviseavtal”.

Fack och arbetsgivare

Förslaget, som 6F presenterar på Svenska Dagbladets debattsida, skulle förutsätta att fack och arbetsgivare över hela arbetsmarknaden ställer upp.

Det har först nu förts fram i LO-kretsen, och det är osäkert om ens övriga LO-förbund kan ansluta sig till det. Därefter återstår att få med sig tjänstemannafacken.