Vad händer?

Den 1 oktober börjar de ändringar i anställningsskyddet som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal kom överens om hösten 2020 att gälla.
Förändringarna finns dels i lagen om anställnings­skydd (las), dels i ett nytt så kallat huvudavtal. Därför blir det olika regler beroende på om ditt fack­förbund har skrivit under huvudavtalet eller inte.

Blir jag lättare uppsagd nu?

Vid arbetsbrist blir det ingen förändring, förutom att turordningsreglerna förändras. Men det blir lite enklare att säga upp av personliga skäl, alltså när den anställde presterar dåligt eller missköter sig. Arbetsgivaren behöver till exempel bara erbjuda omplacering en gång innan du sägs upp, inte flera.

I huvudavtalet beskrivs mer i detalj vad som krävs för att säga upp av personliga skäl. Att vägra lyda order är till exempel skäl för uppsägning, om du först har fått en varning. Det spelar ingen roll om du har lång anställningstid och inte har misskött dig tidigare.

Hur många undantag från turordningsreglerna får man göra?

3 undantag från ”sist in, först ut” får alla arbetsgivare göra om de säger upp på grund av arbetsbrist. Tidigare har företag med högst tio anställda fått undan­ta två personer.

Arbetsgivare som omfattas av huvudavtalet får göra fler undantag. Har företaget en arbets­plats (driftsenhet) gäller fyra undantag och det blir fler om företaget har flera arbetsställen. 

Stora arbetsgivare kan välja att i stället undanta 15 procent av antalet arbetare respektive tjänstemän som berörs av ­arbetsbristen.

Och om jag anser att uppsägningen är felaktig?

När uppsägningstiden gått ut är anställningen slut även om det pågår en tvist om uppsägningen. Tidigare har den som sagts upp fått behålla jobbet och lönen tills domstol avgjort. Nu får hen klara sig på a-kassa, plus en kompletterande ersättning om huvudavtalet gäller.

Å andra sidan ska arbets­givaren betala högre skadestånd om domstolen finner att uppsägningen var felaktig.

Hur blir det med tillfälliga jobb?

Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. När du haft särskild visstid i mer än tolv månader, sammanlagt under en femårsperiod, går anställningen över i en tillsvidareanställning. Har du tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en månad räknas även tiden mellan anställningarna in.

Kan jag tvingas att gå ner i arbetstid?

Ja, men det blir svårare. Företag som minskar de anställdas sysselsättningsgrad, så kallad hyvling, ska följa turordningen så att de som har kortast anställningstid får sina tjänster hyvlade först. Den som accepterar att gå ner i arbetstid får behålla sin tidigare lön i upp till tre månader.

Hur länge kan man vara inhyrd?

Företag som har hyrt in en person från bemanningsföretag i mer än 24 månader under en period på 36 månader ska erbjuda fast anställning, eller betala två månadslöner till den inhyrda. Om huvudavtalet gäller ska den inhyrda få tre månadslöner.

Vilka fack har skrivit på huvudavtalet?

Alla fackförbund inom TCO och Saco är med, liksom LO-förbunden IF Metall, Kommunal, HRF, Pappers och Seko. Några LO-förbund som säger nej fort­sätter att analysera frågan och kan komma att ändra sig i framtiden. Det går att ansluta sig den 1 januari varje år.

Händer något mer?

En del av uppgörelsen om ändrad arbetsrätt gör det lättare att vidareutveckla sig eller byta inriktning i arbetslivet. Från och med 1 oktober kan du ansöka om ett nytt studiestöd för arbetande vuxna. Stödet ges för studier som stärker dig på arbetsmarknaden och är mer generöst än vanliga studiemedel.