Sedan den 1 oktober finns ett nytt studiestöd för vuxna som vill lära sig mer inom sitt yrke, eller helt byta bana i arbetslivet.

Det så kallade omställningsstudiestödet är mer generöst än vanliga studiemedel och en del av ”betalningen” för att facken gick med på regler som ger arbetsgivarna friare händer då anställda sägs upp.

Ett villkor för att du ska få del av det nya studiestödet är att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Men i Tidöavtalet mellan partierna i den nya regeringen och Sverigedemokraterna ändras det här villkoret, något som tidningen Arbetsvärlden uppmärksammat.

Studiestödet ”ska förvaltas på så sätt att det används till utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft” står det i avtalet.

IF Metall: ”Jävligt oroliga”

För facken var det viktigt att omställningsstudiestödet skulle ges utifrån den anställdes intresse, inte arbetsgivarens behov.

– Vi blir jävligt oroliga när vi hör det här. Att Johan Pehrson säger att det måste skruvas lite, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, som syftar på ett uttalande av den nya arbetsmarknadsministern från Liberalerna.

– Vad det här innebär vet vi inte. Men den överenskommelse vi har träffat är en helhet, det går inte att plocka lite här och där i den.

Liberalerna delaktiga

IF Metalls avtalssekreterare påminner om att riksdagens beslut om omställningsstudiestödet togs i bred enighet, och att Liberalerna var delaktiga i lagstiftningsarbetet.

– Om man över huvud taget ska se över någonting, så ska man göra det i nära dialog med parterna, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt, som också är förhandlingsansvarig för tjänstemannakartellen PTK, påminner om vad facken ville med det nya studiestödet

– Det är individens intresse att studera som är utgångspunkten, inte arbetsgivarens kompetensbehov.

”Övertolka inte Johan Pehrson”

Men med det sagt bedömer Martin Wästfelt att den nya regeringens inte är ute efter att förändra reglerna i sak.

– Man ska inte övertolka det som står i Tidöavtalet, och det Johan Pehrson säger. Den här reformen har bred politisk förankring, säger Martin Wästfelt.

– Skulle det sedan visa sig att regeringen faktiskt vill förändra vår uppgörelse, så får vi markera: ”Det kan ni inte göra, då väntar stora problem”.