– Vi utgår från att lagt kort ligger, det som har sagts det har sagts och det gäller.

Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, känner sig inte orolig över att den nya regeringen vill ”skruva lite” på det studiestöd som ska gå till dem som vill omskola sig.

Fler undantag vid uppsägningar

Det så kallade omställningsstudiestödet var en del av las-överenskommelsen och är mer generöst än vanliga studiemedel. Det var en del av ”betalningen” för att facken gick med på regler som ger arbetsgivarna friare händer då anställda sägs upp.

I överenskommelsen är villkoret för att få det nya studiestödet att utbildning stärker ens ställning på arbetsmarknaden.

I Tidöavtalet, det dokument som ligger till grund för det nuvarande regeringsunderlaget, finns en skrivning som i stället slår fast att det ska gå till: ”utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft.”

Johan Pehrson: Ska skruva lite

Dessutom har den nytillträdde arbetsmarknadsministern, Johan Pehrson (L), i en intervju sagt att man ska ”skruva lite” på stödet.

Men det är som sagt inget som skrämmer Mattias Dahl, som påpekar att det fanns en stor uppslutning när riksdagen röstade om saken.

– När man har tryckt på ja-knappen efter en så gedigen process så utgår jag naturligtvis från att det gäller.

”Svarar inte på hypotetiska frågor”

Om de nu skulle börja skruva på det?
– Hypotetiska frågor svarar jag inte på.

Det står ändå i Tidöavtalet?
– Det får du fråga dem om, jag har inte skrivit det.

Så du tror inte att det kommer att ändras?
– Nej, säger Mattias Dahl med övertygelse.

Facklig oro

Från fackligt håll har det däremot luftats mer oro.

– Vi blir jävligt oroliga när vi hör det här. Att Johan Pehrson säger att det måste skruvas lite, sade IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tidigare till Arbetet.

Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt, som också är förhandlingsansvarig för tjänstemannakartellen PTK, påminde i samma artikel om vad facken ville med det nya studiestödet

– Det är individens intresse att studera som är utgångspunkten, inte arbetsgivarens kompetensbehov, sa han då.

”Då väntar stora problem”

Han ville ändå tona ner det hela något och ansåg att man inte skulle övertolka skrivningen i Tidöavtalet.

Även han påpekar att reformen har en bred politisk förankring, men väljer ändå att svara på den hypotetiska frågan om vad som händer om regeringen börjar ”skruva lite”.

– Då får vi markera: ”Det kan ni inte göra, då väntar stora problem”, sade Martin Westfält till Arbetet.

Arbetet har sökt arbetsmarknadsminister Johan Pehrson för en kommentar.