Hittills har 15 000 personer ansökt om omställningsstudiestöd inför höstterminen 2023. 12 500 av dem sökte redan första helgen och så många kastade sig över tangentborden, när ansökningstiden startade vid midnatt lördagen den 1 april, att CSN:s ansökningssajt kraschade.

Men väntan på besked kan bli lång, även för dem som sökte så fort det gick.

Innan CSN kan säga hur många som beviljas studiestöd i höst måste nämligen ansökningarna till vårterminen betas av. Trots att halva terminen nu gått har hittills bara 12 500 av totalt 27 000 som sökte då fått besked.

– Vi börjar nu att jobba parallellt med ansökningarna till höstterminen, men fokus ligger på att avsluta vårens ansökningar, säger Tobias Berggren, kontorschef för CSN:s kontor Stockholm/Visby som handlägger ansökningarna.

Räcka till knappt 9 000

Totalt ska budgeten för omställningsstudiestödet räcka till knappt 9 000 heltidsstuderande i år, varav hälften på vårterminen och hälften på höstterminen.

Fram till påsk hade 1 846 personer beviljats stöd för vårterminen, och det är ännu oklart om halva budgeten kommer att ta slut i vår.

Många av de sökande som ännu inte fått besked har nämligen inte börjat studera, och de kan därför inte beviljas pengar.

– Det är en tendens vi ser att fler och fler ta tillbaka sin ansökan när vi väl kontaktar dem, ju längre in i terminen vi kommer. 

Om hälften av pengarna inte går åt nu i vår kan fler få studiestöd i höst.

– Vi måste ju veta hur mycket vi har kvar att röra oss med till höstterminen. Därför måste vi avsluta vårens ansökningar innan vi kan ge alla besked för höstterminen, säger Tobias Berggren.

Långa handläggningstider

Han medger att det kan innebära långa handläggningstider även för dem som sökt stöd för höstterminen, och att det i sin tur kan leda till att en del inte påbörjar sina studier då heller.

– Det är en utmaning vi ser. Ett tänkbart scenario att det blir samma läge igen.

CSN har begärt 50 miljoner kronor extra av regeringen för att kunna anställa fler handläggare och snabba på hanteringen i framtiden.

Ännu finns inget besked, men om myndigheten skulle få pengarna i vårbudgeten som presenteras nästa vecka ger det ingen snabb effekt på handläggningstiderna inför hösten, eftersom personal först måste rekryteras och läras upp.

”Bra att ha gjort mycket eget arbete”

Det som däremot skulle göra handläggningen snabbare, enligt Tobias Berggren, är om fler kunde få ett utlåtande på att deras utbildning stärker dem på arbetsmarknaden från sin omställningsorganisation innan de söker.

Det krävs nämligen för att få stödet och det är något som tar mycket tid för handläggarna på CSN.

– Det är först till kvarn som gäller och om man vill ha snabba besked är det bra att ha gjort så mycket eget arbete man kan innan man söker.

Är det någon mening att söka nu när 15 000 redan sökt och det kanske bara finns pengar för 4 500 studerande?
– Ja. Vi fick ju in 27 000 ansökningar på våren och vi vet inte om de kommer att räcka för att få 4 500 godkännanden. Det är omöjligt att säga vilken ansökan som blir den sista som får godkänt. Det beror helt på hur många som får avslag och hur många som återkallar sin ansökan, så jag skulle säga att det fortfarande kan vara värt att söka.