Vårterminen är i full gång, men för många som tänkt plugga med det nya omställningsstudiestödet har planerna grusats. 

20 000 av de totalt 27 000 som sökte stödet till våren vet ännu inte om de får några pengar. Samtidigt har utbildningarna redan börjat.

– Man har behövt bestämma sig för om man vill studera ändå, säger Tobias Berggren, kontorschef för CSN:s kontor Stockholm/Visby som handlägger ansökningarna.

Kan inte chansa

Den som börjat studera och senare beviljas omställningsstudiestöd får pengar i efterhand för tiden från studiestarten. Men många saknar ekonomisk möjlighet att chansa, inte minst inom LO-yrkena.

– Det finns en stor risk att man inte hoppar på studierna om man inte fått besked, säger Mia Nikali, utredare på LO.

– Man har inte samma studievana heller, och om man nu ändå tagit steget och sökt, är det så klart olyckligt att man inte får besked i tid.

Många struntar i studierna

Även hos CSN ser man att många sökande struntat i studierna. När deras ärenden handläggs, så här ett par veckor in på terminen, upptäcker myndigheten att de inte har börjat studera. Tobias Berggren uppmanar dem som inte påbörjat i studierna att ta tillbaka ansökningarna om studiestöd.

– Det hade varit jättebra om vi kunde slippa onödigt arbete med ansökningar som inte är aktuella längre, säger han.

Orsaken till de långa handläggningstiderna är nämligen att CSN inte hinner med. Det nya studiestödet blev långt mer populärt än man räknat med.

Fyra gånger mer än budget

Politikerna hade budgeterat för upp till 6 000 sökande. Ärendena skulle handläggas av 70 anställda på CSN. I verkligheten kom det in 27 000 ansökningar. CSN har nu krävt extra pengar av regeringen.

– Det är svårt att säga exakt, men vi skulle nog behöva var drygt dubbla antalet medarbetare. 

Ansökningarna betas av i turordning. Första ansökningsdagen var den 1 oktober. De ansökningar som CSN handlägger i dag, den 23 februari, kom in till myndigheten den 4 oktober.

Hittills har drygt 1 200 personer beviljats omställningsstudiestödet. Runt 3 800 har fått avslag och runt 2 000 har avvisats eller avslutats till exempel för att den sökande tagit tillbaka ansökan. 

De allra flesta som beviljats studiestöd pluggar på högskola eller yrkeshögskola. Sjuksköterska och polis är de vanligaste yrkena som de vill studera till. 

De tio vanligaste studieinriktningarna som beviljats stöd:

(Antal personer som beviljats stöd för respektive studieinriktning)

1. Sjuksköterskeprogrammet: 59

2. Polisprogrammet: 53

3. Masterprogram: 51

4. Redovisningsekonom/konsult: 39

5. Medicinsk sekreterare/vårdadministratör: 37

6. Frontend-utvecklare: 25

7. .NET-utvecklare: 25

8. Socionomprogrammet: 22

9. Byggnadsingenjör: 19

9. Trädgårdsmästare 19

Källa CSN. Uppgifterna gäller till och med 19 februari

Plugga med 80 procent av lönen

Omställningsstudiestödet ska göra det möjligt för vuxna i arbetslivet att stärka och bredda sin kompetens så att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

Bidraget från CSN motsvarar 80 procent av den tidigare lönen upp till ett tak på 27 823 kronor år 2023. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal som omfattas av det nya huvudavtalet kan du få betydligt högre ersättning. Du kan också kompettera med lån från CSN.

Du kan få stödet i upp till 44 veckor för heltidsstudier, och längre för deltidsstudier.

Ansökan för studier under höstterminen 2023 öppnar 1 april. Ansök tidigt för att öka chanserna att få besked i tid. 

Källa: CSN