Arbetslösa Khalid Abbas skulle inte ha något emot att flytta de dryga 150 milen från Lessebo till Pajala för att få jobb. 

– Om det finns ett bra jobb, så varför inte. Jag kan bo var som helst i Sverige, inga problem.

Han är utbildad bilmekaniker men har inte lyckats hittat något arbete, trots att han söker hela tiden. Nu har han en arbetspraktik i kommunen.

– Men det finns ju inte så många lediga jobb här i Lessebo. Jag söker i Växjö också, men det är svårt, säger Khalid Abbas.

Arbetslösa Khalid Abbas fixar cyklar på arbetspraktiken i småländska Lessebo.
Arbetslösa Khalid Abbas fixar cyklar på arbetspraktiken i småländska Lessebo.

Stora skillnader i Sverige

Att det är ont om jobb i Lessebo stämmer bra, visar Arbetets stora kartläggning av lediga jobb i Sverige.

Där går det drygt 13 arbetssökande på varje utannonserat jobb. I Pajala i Norrbotten är det tvärtom brist på arbetslösa jämfört med antalet lediga jobb. Där finns det i stället 2,5 jobb per arbetssökande.

Redan i dag finns vissa krav på den som är arbetslös med a-kassa att flytta för att få ett jobb.  Men från politiskt håll kommer signaler om att kraven kan komma att skärpas ännu mer.

Bland annat har regeringen gett ett uppdrag till Arbetsförmedlingen som går ut på att förbättra rörligheten, alltså att få arbetssökande att byta yrke och ort i jakten på jobb.

– Just nu pågår en nyindustrialisering av Norrland där de fullkomligen skriker efter arbetskraft. Finns det inga jobb där man bor kanske man borde överväga att flytta på sig, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson till Arbetet.

Gabriel Magnusson slipar en stol som ska målas om på Byggåterbruket, där han arbetstränar. Han kan tänka sig att flytta. ”Men kanske inte till norra Sverige. Hellre utomlands”, säger han.
Gabriel Magnusson slipar en stol som ska målas om på Byggåterbruket, där han arbetstränar.

Partier överens: Fler behöver flytta

Och alla partier är mer eller mindre överens om att rörligheten på arbetsmarknaden behöver öka, även om de har lite olika syn på graden av tvång.

Arbetet har jämfört hur många lediga jobb som utannonseras i Platsbanken och hur många arbetssökande det finns i var och en av Sveriges alla kommuner.

I ungefär en tiondel av kommunerna finns det fler jobb än sökande, medan det i övriga alltså är fler arbetslösa än lediga jobb.

Många kommuner med överskott på lediga jobb ligger i norra Sverige, där den gröna omställningen har lett till en industriboom. Suget efter arbetskraft är stort från bland annat gruvor och batterifabriker. 

Uppslag ur LO-TIDNINGEN 2009
Profetiskt i LO-tidningen 2009. Då förutspåddes att invånare i södra Sverige skulle flytta norrut.

Här finns fler jobb än arbetslösa

När fler flyttar dit ökar också behovet av kommunal service, vilket även skapar en stor efterfrågan på personal inom vård, skola och omsorg. 

I kommuner som Pajala, Arjeplog, Kiruna och Skellefteå finns fler lediga jobb än vad det finns arbetslösa.

Värre ser det ut i mindre bruks- och industriorter i södra och mellersta Sverige. I orter som Lessebo, Färgelanda och Hällefors är de arbetssökande betydligt fler än de lediga jobben.

I Lessebo går det 13 arbetslösa på varje ledigt jobb. I Pajala är jobben mer än dubbelt så många som de arbetslösa
I Lessebo går det 13 arbetslösa på varje ledigt jobb. I Pajala är jobben mer än dubbelt så många som de arbetslösa.

I Lessebo ordnar kommunen arbetsträning för dem som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Bland annat i second hand-butiken Tygåterbruket. Där sitter Mona Alhalabi vid en symaskin. Med pedalen i botten och ett fast grepp om tyget fållar hon en gardin.

Hon kom till Sverige från Syrien 2015. Sedan dess har hon läst SFI, haft en kommunal extratjänst och gör nu arbetspraktik på Tygåterbruket i Hovmantorp, som är en del av Lessebo kommun.

– Jag står i kassan, städar, syr gardiner och lagar kläder som folk skänker till butiken. Det är väldigt roligt, säger Mona Alhalabi.

Trots bristen på lediga jobb i Lessebo kan hon inte tänka sig att flytta till Pajala.

– Nej nej, jag har min familj här, barn och barnbarn, så det vill jag inte göra, säger hon och plockar fram mobilen för att visa bilder på sin familj.

”Jag syr gardiner och lagar kläder som folk skänker till butiken. Det är väldigt roligt.” Mona Alhalabi, som kom från Syrien 2015, gör arbets­praktik på Tygåterbruket i Lessebo kommun.
”Jag syr gardiner och lagar kläder som folk skänker till butiken. Det är väldigt roligt.” Mona Alhalabi, som kom från Syrien 2015, gör arbets­praktik på Tygåterbruket i Lessebo kommun.

Bruksortsmentaliteten

På Byggåterbruket, som delar lokaler med Tygåterbruket står Gabriel Magnusson vid en arbetsbänk och slipar en stol som behöver målas om innan försäljning.

Det är lite oklart hur länge han får vara kvar, men sedan skulle han vilja ha ett liknande arbete. Och han kan tänka sig att flytta om det skulle behövas.

– Men kanske inte till norra Sverige. Hellre utomlands i så fall, för det vore roligt att se andra länder. Men jag trivs väldigt bra här i Hovmantorp, så vi får se hur det blir.

Pappersbruket, med anor från 1600-talet, har tillsammans med glasbruket i Kosta länge dominerat arbetsmarknaden i kommunen. Affärerna har gått lite upp och ner. Konkurser och nystarter har avlöst varandra, men nu går båda verksamheterna relativt bra även om antalet anställda är långt ifrån vad de en gång varit.

Att det finns så få lediga jobb i kommunen jämfört med till exempel Gnosjö, en annan småländsk ort, tror Lessebos socialdemokratiska kommunalråd, Lars Altgård, till viss del kan bero på någon slags bruksortsmentalitet.

– Det växer dåligt under stora ekar. Gnosjö har ju en småföretagaranda, men här har bruken varit så dominerande. Och man har på något vis försökt att hålla fast vid det, man har inte riktigt varit med vid omställningen.


Enkät i Lessebo: Kan du tänka dig att flytta till Pajala för att få ett jobb?
Andrii Krot, egenföretagare:

”Nej. Jag är mjukvaruutvecklare så det är lätt för mig att skaffa jobb. Och jag föredrar södra Sverige. Jag bor i skogen utanför Växjö och gillar verkligen naturen, men har samtidigt nära in till staden om jag ska ha möten. Så jag vill bo kvar här de närmaste fem åren i alla fall. Men en av de få bra sakerna med pandemin var ju att det blev lättare med distansarbete. Så att bo här men jobba på ett företag i norra Sverige skulle ju vara möjligt. Samtidigt finns det ju inte så många It-företag där”.  

Orten vill växa – trots få jobb

Lessebo har som mål att växa till 10 000 invånare, från dagens omkring 8 500. Då blir det ett problem när det inte finns jobb. I stället lockar man med billiga tomter, vacker natur och pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar.

Trots det har Lars Altgård inget emot att arbetslösa flyttar ifrån kommunen när de får jobb någon annanstans.

–  Det hade förstås varit mycket bättre att ha arbetstillfällena här, då hade ju folk inte behövt flytta, men det viktiga är ju att få ut dem i arbete, säger han.

”Det växer dåligt under stora ekar”, säger Lessebos kommunalråd Lars Altgård och syftar på att orten länge varit beroende av några få stora arbetsgivare.
”Det växer dåligt under stora ekar”, säger Lessebos kommunalråd Lars Altgård och syftar på att orten länge varit beroende av några få stora arbetsgivare.

I mitten av februari fanns det omkring 180 000 lediga jobb i Arbetsförmedlingens platsbank.

Samtidigt var närmare 340 000 personer inskrivna som arbetssökande. Ett problem är att många av de arbetssökande inte har rätt kompetens för de utannonserade jobben.

Måste arbetslösa flytta?

Men det handlar också om att de arbetslösa inte bor där jobben finns. Då kan det bli aktuellt att flytta om man är arbetssökande med a-kassa.

Då har man nämligen krav på sig för att så snabbt som möjligt ta sig ur arbetslösheten. Det innebär att man ska söka lämpliga arbeten utifrån utbildning, tidigare erfarenhet och i viss mån var man bor.

Finns det gott om lämpliga jobb på hemorten kan man till en början begränsa sig till dem. Får man ändå inte jobb ska man efter en tid söka jobb längre från hemmet och även inom andra yrken än det man haft tidigare.

Om det däremot inte finns lämpliga jobb där man bor ska man söka längre hemifrån direkt.

Undantag kan göras om man har särskilda skäl, till exempel småbarn eller medicinska besvär.

Om en arbetssökande inte söker lämpliga jobb tillräckligt aktivt ska Arbetsförmedlingen meddela a-kassan. Det kan innebära att ersättningen dras in under en period.


Enkät i Lessebo: Kan du tänka dig att flytta till Pajala för att få ett jobb?
André Franzén, arbetssökande:

”Ja, kanske. Det är en intressant tanke, definitivt. Jag kan inte säga att jag älskar det här stället så jätte­mycket. Dessutom, att se något nytt är väl alltid intressant.  Just nu tänker jag att jag ska söka någon utbildning. Men Arbetsförmedlingen har frågat någon gång om jag skulle kunna tänka mig att hitta andra ställen att söka jobb. Då har jag svarat ja. Skulle jag bli erbjuden ett bra jobb i Pajala så hade jag tagit det. Men det skulle ju kräva en del, att fixa bostad och så vidare. Jag är utbildad bilmekaniker, men jag tappade intresset för det. Nu är jag mer inne på röstskådespelare och så är jag intresserad av teknik och datorer, så jag skulle kunna bli programmerare.” 

Kritiken: Stora brister i kontroller

Men enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, finns det stora brister i Arbetsförmedlingens kontroller av vilka jobb de arbetslösa söker.

– Vi bedömer att Arbetsförmedlingen inte följer gällande rätt. Deras kontroll är för ensidigt fokuserad på antalet sökta jobb och inte alls på kontrollen om en arbetssökande söker lämpliga arbeten. I det ingår det att vidga sitt arbetssökande både geografiskt och yrkesmässigt, säger IAF:s generaldirektör, Mathias Wahlsten.

Han understryker att a-kassan är en omställningsförsäkring och att den arbetssökande är skyldig att så snabbt som möjligt hitta ett nytt jobb.

– Det handlar om att få så korta omställningstider som möjligt och att matcha arbetskraften dit arbetena finns.

Arbetsförmedlingen håller med IAF om att det är viktigt att de arbetssökande söker jobb brett.

Däremot delar man inte slutsatserna i kritiken.

–  Arbetsförmedlingens bedömning är att vi följer regelverket i kontrollarbetet. Detta ska vi också diskutera vidare med IAF, säger Martin Sandblom på Arbetsförmedlingen.

Forskaren: Svenskar vill inte flytta för jobb

Men enligt Martin Nybom, docent vid Uppsala universitet, skulle det inte vara någon universallösning om man skärpte kraven på arbetslösa att flytta dit jobben finns.

– För vissa specifika grupper, som unga och invandrare som är mer rörliga, skulle det kanske ha en viss effekt. Men på en övergripande nivå så tror jag att det bara påverkar på marginalen.

Martin Nybom forskar bland annat inom utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi och är knuten till arbetsmarknadsinstitutet IFAU.

Överlag är svenskarna rätt ovilliga att flytta för jobb, anser han. Det kan handla om att man har en partner med jobb som kan ha svårt att flytta, eller barn man inte kan rycka upp från tryggheten på hemorten.

Men han tror också att det beror på att a-kassan är tillräckligt generös för att man ska kunna stanna och söka jobb på den ort där man bor.

–  Så jag kan ändå tycka att det vore rimligt med någon slags push att söka bredare efter ett tag. Men hur hård den ska vara vet jag inte, säger Martin Nybom.


Enkät i Lessebo: Kan du tänka dig att flytta till Pajala för att få ett jobb?
Sohila Kerio, barnskötare:

”Nej, inte så långt. Vi har släkten i Jönköping så vill gärna vara nära. Min man har blivit erbjuden ett spännande jobb i Linköping så vi har diskuterat lite hur vi ska göra. Vi köpte vårt hus här för bara tre år sedan och då är frågan: Ska han offra sitt drömjobb eller ska vi sälja huset och flytta nu när det är svårt med tanke på räntorna och så. Vi kom fram till att vi stannar här. Nu diskuterar min man med företaget om han kan få jobba 60 procent i Linköping, så att han inte behöver vara borta så mycket.” 

En del har flyttat norrut

I Lessebo är arbetssökande som hamnar hos kommunens arbetsmarknadsavdelning nästan bara de som har någon form av ekonomiskt bistånd. 

– Vi brukar alltid diskutera möjligheten för dem att flytta för att få jobb. Vi har faktiskt några som har flyttat till Skellefteå för att jobba på batterifabriken, säger Fia Flink, arbetsmarknadschef i Lessebo.

Då har det framför allt handlar om yngre, ensamstående personer, utan direkt anknytning till kommunen, framhåller hon.

– Är det familjer med många barn, då är de inte så intresserade av det, säger Fia Flink.

Och det är ett av problemen för bilmekanikern Khalid Abbas. Även om han själv kan tänka sig att flytta för att få jobb har han en son som inte är lika sugen.

– Han är 14 år och det är ju en känslig ålder. Han vill verkligen inte flytta från sina kompisar. 

Heta orter på svenska jobbkartan

Arbetet har gått igenom alla Sveriges kommuner och jämfört hur många lediga jobb det finns i Platsbanken i förhållande till varje arbetslös.

Kommuner med ett jobb eller fler per arbetslös har angetts med namn och varma färger.

De fem kommunerna med minst antal jobb per arbetslös har märkts ut på kartan i svart.

Källa: Platsbanken den 23 februari, Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa och sökande i program för februari.

Hela listan: Här finns jobben

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.