Samtliga åtta riksdagspartier anser att det bör finnas krav på att flytta för att få ett jobb om man är arbetslös.

Enligt dagens regler ska du söka ”lämpliga” jobb om du är arbetslös med a-kassa. Finns det inte tillräckligt många jobb på hemorten ska du söka i hela Sverige. Och om det finns många lämpliga jobb där du bor, men du inte lyckats få något ska du efter ett tag söka på andra platser.

A-kassan kan dras in

Gör du inte det kan din a-kassa dras in under en period. Så ser dagens regler ut. Men enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, är Arbetsförmedlingen för dålig på att kontrollera att de arbetslösa följer reglerna.

Arbetet har skickat en enkät till samtliga riksdagspartier om hur de ser på saken. Svaren visar att det finns en bred majoritet för att fler arbetslösa ska tvingas flytta för att få jobb.

Sju av åtta riksdagspartier svarar ja på frågan om man ska ställa krav på att flytta om man är arbetslös. Men hur det ska gå till skiljer sig lite åt.

Det åttonde partiet, Vänsterpartiet, anser även det att det kan vara rimligt att flytta för att få jobb, men att det inte ska vara ett krav. I stället ska man erbjuda stöd till den som kan tänka sig att göra det.

V, SD och MP på samma sida

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har åsikten att man de första 100 dagarna av arbetslöshet ska få söka jobb i sitt närområde. Miljöpartiet vill också se en längre frist, men uppger inte antal dagar. Efter det bör man utvidga sitt sökande.

Men medan SD vill ha hårdare krav på långtidsarbetslösa att flytta anser V att krav och tvång är fel väg att gå. De vill i stället underlätta för arbetssökande att flytta dit jobben finns genom ett flyttbidrag som ska täcka flyttkostnader och motsvarande tre månadshyror.

KD: Flyttbidrag på 30 000 kronor

Ett flyttbidrag vill även Kristdemokraterna se, på 30 000 kronor. Men de vill även se hårdare krav än i dag på att söka jobb i hela landet.

Centerpartiet och Socialdemokraterna har inga förslag på förändringar av gällande regelverk. Men S anser samtidigt att det är viktigt att se till att dagens regler fungerar som det är tänkt, vilket de enligt IAF alltså inte gör.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka den geografiska rörligheten bland de arbetssökande. Och att bättre följa upp att de faktiskt gör det. Något som Liberalerna hänvisar till i sitt svar.

Bör man ställa krav på arbetslösa att flytta dit jobben finns?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att arbetslösa i första hand bör ges möjlighet att hitta ett nytt jobb på sin hemort eller inom pendlingsavstånd och inom det yrke de har utbildning för och/eller har erfarenhet av. 

Socialdemokraterna
Det är helt rimligt att ställa krav på människor att ta de jobb som finns. Har man varit arbetslös länge bör man vidga sitt geografiska sökområde.

Miljöpartiet
Vi tycker det är helt rimligt att krav ställs på att flytta dit jobben finns, till det som bedöms vara lämpligt arbete, men vi tycker det att det ska vara möjligt att i första hand söka på dagpendlingsavstånd under längre tid än vad som gäller i dagsläget.

Centerpartiet
Ja. Det finns redan idag krav om att söka och tacka ja till arbete på annan ort, beroende på hur förutsättningarna ser ut (utifrån reglerna för arbetslöshetsförsäkringen). Vi har för närvarande inte några förslag på förändringar.

Liberalerna
Alla som kan arbeta och försörja sig själva också ska göra det. En naturlig del av det är att människor kan komma att behöva flytta dit jobben och relevant utbildning finns. Det är viktigt med rätt kompetens på rätt plats.

Kristdemokraterna
Ja. Arbetslösheten i landet är ojämnt fördelad och det gör att fler kan behöva flytta för ett jobb.

Moderaterna
Inget svar, men har tidigare sagt att arbetssökande ska behöva flytta för att få jobb i större utsträckning än i dag.

Sverigedemokraterna
Ja, i vissa fall. Gällande personer som har bristande förankring på arbetsmarknaden, som exempelvis långtidsarbetslösa, anser vi att det är rimligt att ställa skarpare krav på att både göra sig anställningsbar och flytta dit jobben finns.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.