Johan Pehrson (L), arbetsmarknadsminister och Magnus Persson (SD), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Johan Pehrson (L), arbetsmarknadsminister och Magnus Persson (SD), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Uppträda med värdighet. Tala respektfullt om varandra. Ha ett gott samarbetsklimat. Det är uppförandekoden i Tidöavtalet som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de fyra samarbetspartierna i regeringsunderlaget, har att följa.

Avtalet ligger utskrivet på sverigedemokraten Magnus Perssons skrivbord i hans nya arbetsrum. Det ligger vägg i vägg med arbetsmarknadsutskottet, där han är ordförande nu. 

Frågan är om det går att avtala bort den bitska tonen och det ideologiska gapet mellan en liberal och en sverigedemokrat?

Pikar Pehrson

Jobbpolitiken befinner sig däremellan just nu. En sverigedemokrat bossar över arbetsmarknadsutskottet och är samtidigt ansvarig för jobbpolitiken i det största partiet i regeringsunderlaget. En liberal är regeringens ansvariga, som arbetsmarknads- och integrations-minister. 

Magnus Persson har på avstånd följt minister Johan Pehrsons jobbturné. Han har praoat som pizzabagare, bussförare, sophämtare och i matbutik.

– Han är ute på turné och lär sig arbeta. Jag har arbetat som byggnadsarbetare i 26 år så jag behöver inte göra det, men det är väl bra att han börjar där ändå, säger Magnus Persson. 

– Han hade kunnat följa med mig ut och byggt lite ställningar så hade han sovit ganska gott om kvällarna…

Svarar på gliringen

Frågan om Johan Pehrson skulle vilja följa med Magnus Persson och bygga ställningar får Arbetet inte svar på när vi, i brist på en riktigt intervju, i stället får skriftliga svar på våra frågor. Men på Twitter kommenterar Pehrson gliringen: 

”Jobbat på bensinmack, bank, tidning, domstol och drivit eget smått i omgångar. Arbetade 2015–2018 på Watt & Veke som vd. Drivit större företag tillsammans med andra. Bra med bred erfarenhet. Och att praktisera på pizzeria, butik eller som bussförare. Möte med människor berikar!”

Tidöavtalet – tomt på arbetsfrågor

De har bara träffats någon gång sedan Tidöavtalet slöts, Johan Pehrson och Magnus Persson. 

Förhandlingarna mellan partierna sker i regeringskansliet. Men Tidöavtalet är väldigt tomt på arbetsmarknadsfrågor. De ligger utanför avtalet, konstaterar Magnus Persson och inflikar:

– Och det finns kanske en anledning till att de gör det.

Hur menar du? 

– Det är ingen hemlighet att det är många av de frågorna där vi ligger ganska långt ifrån varandra. Vi kan ta a-kassan som exempel. Där var det väldigt hårda förhandlingar.

Striden om a-kassan

A-kassan blir kvar på den högre pandeminivån. Det blev beskedet när Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i höstas presenterade sitt Tidöavtal, grunden för regeringssamarbetet. Och i 2023 års budget står att regeringen vill avsätta medel ”permanent” till den högre nivån.

Men trots allt är det en budgetfråga som kräver resurser år för år. Blir a-kassenivån kvar i framtiden? Eller i alla fall resten av mandatperioden? Tre av fyra partier är egentligen emot höjningen. Bara Sverigedemokraterna ville ha den.

– Nivån på a-kassan är inte förhandlingsbar för oss, säger Magnus Persson.

Är a-kassan en fråga som skulle kunna göra att samarbetet spricker?

–  Det skulle vara en fråga, säger han men tillägger: 

–  Men om samarbetet spricker tror jag inte Sverigedemokraterna är anledningen till det.

Hans bedömning är att samarbetet kommer att hålla, men tillägger att det finns ”stora meningsskiljaktigheter”. Framför allt mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna.

– Det är ingen hemlighet att de som syns, hörs och härjar mest är Liberalerna. De har ju mest problem med det här samarbetet.

Kontroversiella förslag från Tidöpartierna

  • Plikten att ange papperslösa. Ingen utredning tillsatt.
  • Neddragningar i arbetsmarknads­politiken. 1,5 miljard mindre i höst­budgeten.
  • Språkkrav i äldreomsorgen. Utredning tillsatt nyligen.
  • Höjd nivå på a-kassan.
  • Behovsprövad arbetskrafts­invandring. Utredning tillsatt.
  • Ny arbetslinje i Sverige. Hittills gjort: förstärkt jobbskatteavdrag för äldre som fortsätter jobba. 

Arbetslösheten är prio ett

Lyssnar man på Liberalernas partiledare tillika jobbminister Johan Pehrson är a-kassan ingen stridsfråga. Han uppger att budgeten från i höstas innebär att den nuvarande nivå ska gälla tills vidare. Regeringen har redan gått med på att a-kassan ska ligga kvar hela mandatperioden, understryker han.

Den allra viktigaste jobbfrågan just nu är enligt både Pehrson och Persson att råda bot på arbetslösheten. 

– Där måste hända något väldigt snabbt för ju längre de går arbetslösa desto fler kommer de långtidsarbetslösa, som är ett problem på lång sikt, att bli, säger Magnus Persson. 

Och samtidigt finns nästan inga jobbfrågor i Tidöavtalet.

– Det finns annat som bromsar arbetslösheten. Man får kanske titta på lägre arbetsgivaravgifter. Hur ska vi göra för att företagen ska anställa fler? 

Med ett svårt ekonomiskt läge där vi påverkas av snabba prisökningar, höjda räntor och ett krig i Europa håller Johan Pehrson med Magnus Persson om att arbetslösheten är prio ett på den politiska dagordningen.

– För mig som arbetsmarknadsminister är det helt centralt att bekämpa den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast i Sverige. Vi kommer att styra arbetsmarknadspolitiken mot åtgärder som är kostnadseffektiva och arbetsplatsnära, det vill säga så lika riktiga jobb som möjligt. Det är det som funkar, skriver Johan Pehrson i ett mejlsvar.

Utbildningsminister Mats Persson (L) under pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.
Utbildningsminister Mats Persson (L) under pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Vill se en ny arbetslinje

På en presskonferens med en till Persson, nämligen utbildningsministern Mats Persson (L), fortsätter resonemanget. Utanförskapet är allvarligt. Utbildning är viktigt. Men vilka konkreta åtgärder vill politikerna se? undrar reportrar på plats. Det där är ju sådant som arbetsmarknads- och utbildningsministrar har pratat om i decennier, påpekar en av dem. 

Johan Pehrson lyfter en utredning som ska se över informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Och att regler som hindrar folk från att plugga i en annan kommun ska undanröjas.

Det är inga stora reformer här och nu. I praktiken har samtidigt 1,5 miljarder kronor dragits ner från budgetposten som går till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Det har mött kritik från de håll som vill se mer statliga insatser i kristider, som Socialdemokraterna och fackliga organisationer.

Senare, när vårbudgetnyheterna börjar dugga, kommer Pehrson med nyheten att ukrainare ska få läsa svenska för invandrare, SFI, och att 470 miljoner extra ska gå till yrkesutbildning.

Så hur motiverar Johan Pehrson att Tidöavtalet gapar tomt på konkret jobbpolitik? Tycker han likt Magnus Persson att förklaringen till stor del handlar om oenighet om just de frågorna? Nej, han pekar i stället på den bidragsreform som finns med i avtalet som viktig i jobbsammanhang. 

– Det behövs en ny arbetslinje i Sverige, och det kommer den här regeringen att genomföra, skriver han till Arbetet.

”Behöver inte arbetskraftinvandring”

I Tidöavtalet nämns ett bidragstak och sänkta inkomstskatter. Utredningen om bidragstak ska tillsättas ”så fort som möjligt”, säger Johan Pehrson på presskonferensen.

När det gäller regeringens ”nya arbetslinje” har hittills endast en åtgärd blivit verklighet, nämligen ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre som fortfarande jobbar. 

För att hjälpa de som varit arbetslösa länge att hitta ett jobb handlar det enligt Magnus Persson (SD) om att utbilda personer till bristyrken och att ställa krav på individen.

– När jag växte upp kunde du gå ner till den lokala industrin om du inte ville läsa vidare. I Bromölla fanns det alltid jobb. Men den tiden är förbi, de enkla jobben finns inte.

Därför är han också kritisk till att undanta exempelvis undersköterskor som vill arbetskraftsinvandra till Sverige från det högre lönekravet som Tidöpartierna nu ska utreda. Just undantagen ledde först till strandade förhandlingar mellan samarbetspartierna. Det finns redan arbetslösa här i landet som kan utbildas till de jobben, menar han.

– Så länge vi har en enorm skenande långtidsarbetslöshet så anser jag att vi har personer i Sverige som vi kan utbilda. Vi behöver inte ha någon arbetskraftsinvandring när det gäller de här jobben. Absolut inte.

Kritiserar förra regeringen

Hur ser liberalen Johan Pehrson på det resonemanget? Han säger att det är ett jättestort problem att många branscher upplever stor brist på arbetskraft samtidigt som hundratusentals människor går arbetslösa. 

– Det är ett av den förra regeringens största misslyckanden, skriver han. 

Människor ska ”i högre grad” vara beredda att flytta dit jobb och utbildning finns.

– Just nu pågår en nyindustrialisering av Norrland där de fullkomligen skriker efter arbetskraft. Finns det inga jobb där man bor kanske man borde överväga att flytta på sig, skriver Johan Pehrson.

Vill inte liknas vid liberaler

Persson (Magnus), Pehrson (Johan) och Persson (Mats). Alla pratar de om utbildning. Men när Arbetet påpekar för Magnus Persson att han låter lite som sin kollega Johan Pehrson svarar han: ”Nej, det vill jag inte för jag är inte liberal.”

Sverigedemokraternas och Liberalernas relation är, för att låna från relationsspråket, komplicerad. Det gäller också de två partiernas relation till Socialdemokraterna.

Liberalerna har haft ett januariavtal med partiet. Men det föll när dåvarande statsminister Stefan Löfven (S) efter regeringskrisen röstades bort av oppositionspartierna.

Sverigedemokraten Magnus Persson säger för sin del: 

– Problemet med Socialdemokraterna är att de vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna. De har konstant i åtta år röstat nej till sina egna förslag när vi lagt dem på bordet.

Ett sådant förslag är förlängda preskriptionstider för arbetsmiljöbrott. Enligt SD-politikern är det ett bra första steg för att lösa fler brott.

– Socialdemokraterna har gått till val på det. Men när förslaget ligger på bordet, då röstar S nej. Har man den inställningen, att avståndstagandet från Sverigedemokraterna är viktigare än att få igenom sin egen politik, då tycker jag att man sviker sina väljare, säger Magnus Persson.

”Tyst från LO-facken”

Men relationen till facken då? 

Enligt LO är ett möte med Johan Pehrson inplanerat ”ganska snart”. Däremot har inga möten hållits med Sverigedemokraterna. Detta trots att både LO-ordföranden Susanna Gideonsson och Byggnads ordförande Johan Lindholm i höstas lyfte fram vikten av att prata med alla partier, även SD. 

– De sa det. Men det har varit väldigt, väldigt tyst, säger Magnus Persson. 

Han menar att han räckt ut handen till facken för att prata om gemensamma mål som han anser att de har, bland annat när det gäller skyddsombuden.

– Men de tar inte den, i varje fall inte LO-facken.

Vilka har du pratat med? 

– Akademikerna. Ingenjörerna ville också träffa oss, men det är tyst från LO-facken.

– Men min dörr står alltid öppen. 

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.