– Det handlar om hur vi ska arbeta vidare med att stärka den språkliga kompetensen för de som jobbar inom hemtjänst och de som jobbar inom särskilda boenden. 

Så presenterar äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) den nya utredningen i samband med en presskonferens.  

Del av Tidöavtalet

Att utreda språkkrav inom äldreomsorgen var en av punkterna i Tidöavtalet, den överenskommelse som efter riksdagsvalet i fjol tecknades mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. 

Goda kunskaper i svenska är ett sätt att öka tryggheten för de äldre, menar Anna Tenje. Men språkkrav ska också förbättra personalens arbetsmiljö och få fler att söka sig till äldreomsorgen.

”Kommer spela stor roll”

– Språkkravet tillsammans med en skyddad yrkestitel för undersköterskor tror vi kommer spela stor roll framöver. Både när det gäller att öka attraktionskraften för yrket, men också för att höja kompetensen, säger ministern. 

Utredaren ska titta på vilken nivå av språkkunskaper som ska krävas för undersköterskor och vårdbiträden, samt om kraven ska skilja sig åt mellan dessa yrkesgrupper. 

Klart i september 2024

Dessutom ska språkkrav utredas för andra yrkesgrupper som inte är involverade i omsorgen men ändå kommer i kontakt med de äldre. 

– Till exempel lokalvårdare och vaktmästare kan komma att omfattas, säger Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson Linda Lindberg.

Utredningen ska överlämnas till regeringen senast den 1 september 2024. 

Språkkrav i vård och omsorg

Språkkrav i äldreomsorgen är en fråga som fått allt större uppmärksamhet. Våren 2022 gav den dåvarande socialdemokratiska regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett språkbedömningsstöd. Socialdemokraterna har sedan dess ställt sig bakom språkkrav.

Sju procent av landets kommuner har redan infört språktester för personalen i äldreomsorgen, och fler är på gång, visar en granskning i Kommunalarbetaren

Samtidigt måste språkkrav vara relevanta för arbetsuppgifterna, annars kan kraven strida mot diskrimineringslagstiftningen

Legitimationsyrken inom vården omfattas sedan tidigare av språkkrav. Inom äldreomsorgen har detta berört sjuksköterskor och arbetsterapeuter.