Socialdemokraterna vill se språkkrav för personal inom förskolan. Men det ska inte ske genom ett test, utan det är upp till individen eller chefen att avgöra om det behövs utbildning i språket.

– Barn ska mötas av personal som kan tala svenska så att de själva lär sig språket, sa statsminister Magdalena Andersson på en pressträff under tisdagen.

Den som jobbar på en förskola och som saknar utbildning om barn ska också kunna gå en barnskötarutbildning enligt förslaget.

Både språkstudier och utbildning om barn ska kunna ske på betald arbetstid, i likhet med det så kallade äldreomsorgslyftet som drogs igång 2020 för personal inom just äldreomsorgen. Där får arbetsgivarna ersättning från staten för den tid anställda studerar.

Att vara utbildad ska också öka möjligheterna för personal att få fasta tjänster, i stället för olika tillfälliga anställningar, anser regeringen.