Sverige och Danmark har varit eniga i sitt motstånd mot EU-regler om minimilöner. Oron har gällt att det ska påverka modellerna med kollektivavtal.

I höstas röstades direktivet slutgiltigt igenom i EU, men danskarna fortsätter att försöka stoppa processen.

På onsdagen gick den danska regeringen till EU-domstolen med kravet att direktivet ska ogiltigförklaras. Man menar att EU saknar behörighet att reglera frågorna.

– Regeringen, en bred majoritet i Folketinget och arbetsmarknadens parter har varit emot EU:s direktiv, säger arbetsmarknadsministern Ane Halsboe-Jørgensen (S) i ett pressmeddelande.

Hon säger att fackföreningsrörelsen och flera partier har yrkat på att beslutet ska ogiltigförklaras.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv

Liknande krav har ställts i Sverige. I en debattartikel i Altinget uppmanade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl, LO:s ordförande Susanna Gideonsson och PTK:s ordförande Martin Linder nyligen regeringen att ansluta sig till Danmarks talan.

”Allt annat vore tjänstefel”, skrev de och hävdade att makt oåterkalleligen överförs från arbetsmarknadens parter till EU.

Även Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har önskat att Sverige agerar.

Men regeringen är avvaktande.

I onsdagens partiledardebatt frågade S-ledaren Magdalena Andersson arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, som också är Liberalernas partiledare, om regeringen kommer att intervenera, alltså sluta upp vid Danmarks sida i domstolen.

– Vi analyserar detta noga och kommer i närtid att återkomma. Vi har inget annat intresse än att värna den svenska modellen, men vi har också ett stort intresse av att hålla ihop Europa och att alla människor i Europa ska ha goda livsvillkor och rimliga löner, svarade Johan Pehrson.

Fokus att genomför direktiv

Tidigare har beskedet från biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) varit att fokus är att genomföra direktivet så bra som möjligt, något som Altinget skrev om före jul.

Paulina Brandberg och Johan Pehrson hänvisar till att direktivet innehåller undantag för länder med kollektivavtalsmodeller, att den svenska modellen ska värnas.

Men oron i Sverige och Danmark handlar om att direktivet i längden kan påverka här ändå, utifrån hur reglerna tolkas.

C kritiserade S-regeringen

Det är inte första gången kraften i den svenska regeringens motstånd mot minimilöner ifrågasätts, men rollerna har skiftat.

I en riksdagsdebatt i januari 2021 sa centerpartisten Annica Qarlsson att ett kraftfullt agerande från dåvarande S-regeringen saknades:

– Min fråga till statsrådet är: ska vi behöva förlita oss till Danmark eller avser regeringen hosta upp sig och ta i ordentligt?