Dryga 50-talet Sekomedlemmar inom tågbranschen samlades utanför förbundskontoret i centrala Stockholm vid lunchtid på fredagen.

Med tal och banderoller framförde de sitt budskap till Sekos förbundsledning: Vik inte ner er!

Medlemmarnas oro handlar främst om att Seko så tydlig tonat ner kravet på förbud mot ensamarbete på tåg i sitt strejkvarsel.

– Å våra medlemmars vägnar vill vi se att Sekos förbund inte viker sig med mindre än att våra avtalskrav går igenom i sin helhet i förhandlingsbordet. Eller konflikt. Seger eller konflikt, säger Göran Lind, vice ordförande för SJ:s lokförare i Stockholm.

Seko förhandlar om nytt kollektivavtal, men lokförare och andra är arga.
Göran Lind, vice ordförande för Sekos lokförarklubb på SJ i Stockholm.

Fokuserat på schemaläggning

Seko har fokuserat på schemaläggning och arbetstidsförkortning i sitt strejkvarsel. Förbud mot ensamarbete finns med, men är nedtonat.

Många har även reagerat på att företrädare för förbundsledningen i media gått ut med att det inte är ett prioriterat krav.

Många medlemmar tycker däremot att frågan är mycket viktig. Bland annat gick pendeltågsförarna i Stockholm att ut i vild strejk tidigare i år på grund av att man plockar bort tågvärdarna från pendeltågen.

En av dem som strejkade då var Nils Westberg Ahlmark. Han beskriver manifestationen som ett sätt att stötta förhandlingsdelegationen gentemot Seko centralt.

– De indikationer vi får är att förhandlingsdelegationen driver alla kraven lika hårt, medan förbundsstyrelsen är tydliga med att alla krav inte är lika viktiga.

”Kan inte stötta min lokförare längre”

Tågvärden Marta jobbar på MTR och befarar att ensamarbetet kan sprida sig i tågtrafiken.
Marta Aguirre, tågvärd och ledamot i styrelsen för Pendelklubben.

Även tågvärdar är oroade över att kravet tonas ner.

– Jag som tågvärd kommer inte att kunna stötta min lokförare längre. Det här är en fråga som är mycket större än bara pendeln. Kravet på ensamarbete kommer att få resonans i hela Tågsverige, säger Marta Aguirre, tågvärd och ledamot i styrelsen för Pendelklubben.

Seko meddelade att ingen från förbundskontoret skulle komma ut för att tala med dem som samlats utanför. Däremot fick två representanter från manifestationen komma in på förbundskontoret.

– Ingen i förbundsstyrelsen hade tid att träffa oss, men vi fick prata med två ombudsmän. Vi gav vår syn på avtalskraven och förhandlingarna, säger Göran Lind till Arbetet och rycker uppgivet på axlarna.

Varför tror du att förbundsstyrelsen prioriterat ned kravet om stopp för ensamarbete?
– Jag tror att frågan är svår att driva fackligt eftersom det är ett så tydlig ingrepp i arbetsledningsrätten. Om Almega går med på det kommer de att få Svenskt näringsliv på sig, säger Göran Lind.

– Men när frågan är så viktig för medlemmarna måste förbundet visa att det kämpar för den. Det går inte att bara vara pragmatisk. Ibland måste man ta en facklig kamp även om man riskerar en facklig förlust.

Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson har inte besvarat Arbetets kontaktförsök men kommenterar fredagen protest i Sekotidningen:

”Det visar på ett stort engagemang bland våra medlemmar när det gäller att förbättra villkoren i en bransch som har stora problem och där många av våra medlemmar har svårt att förena sitt arbete med ett rimligt familje- och privatliv”, skriver Pettersson i ett sms.