För snart tio år sedan tog ett yrkesliv som undersköterska ut sin rätt. Sedan dess har Anna, som egentligen heter någonting annat, aldrig riktigt kommit tillbaka. Långa sjukskrivningar har varvats med perioder som anställd. 

– Fram till i somras jobbade jag på ett kafé här i Helsingborg men sedan blev jag uppsagd på grund av arbetsbrist, säger hon.    

Arbetslösheten följdes av ännu en sjukskrivning. Då sänktes Annas ersättning till 543 kronor per dag. 

– Det blev en chock, säger Anna. 

Samma belopp sedan 2015

Den som är sjukskriven från en anställning kan som mest få 1 116 kronor per dag i sjukpenning. Summan räknas upp årligen.

För den som är arbetslös och sjukskriven är maxbeloppet i stället 543 kronor om dagen. 

”Beloppet är fastslaget i lagtext och ändrades senast i september 2015. Det är alltså lagstiftaren som äger frågan om höjning av beloppet”, skriver Emma Bergström, enhetschef på Försäkringskassan, i ett mejl till Arbetet.

”Det skiljer sig alltså från till exempel sjukpenning för anställda som är kopplad till prisbasbeloppet, vilket automatiskt räknas upp årligen utifrån konsumentprisindex.”

11 000 kronor att leva på

Sjukpenning baseras på kalenderdagar. Anna får 543 kronor om dagen, sju dagar i veckan. En genomsnittlig månad blir det strax över 16 000 kronor. Efter att skatten är betald återstår drygt 11 000 kronor.  

– Jag tycker den här summan är ett hån, säger Anna. 

– Om man är arbetslös och tvingas sjukskriva sig tre-fyra dagar kan man tänka att det blir en skitmånad. Men om man är arbetslös och långtidssjukskriven då blir det snålt, väldigt snålt.

Anna väntar på flera operationer. Förhoppningen är att komma tillbaka till arbetslivet i början av 2024. Men hon vet inte hur hon ska klara sin ekonomi till dess. 

– Det går inte ihop så länge till. Jag har inget internet hemma. Inget klädkonto, allt sånt är bortskalat. Och nu i dessa elkristider använder jag strömmen minimalt, säger hon. 

Inte råd att träffa vänner

Anna har fyllt 60 år. Det privata pensionssparandet, det som ”skulle ge guldkant i framtiden”, har gått åt till räkningar.

Något socialt liv har hon inte råd med. Men att prata om situationen är jobbigt. När vänner hör av sig kommer Anna med svepskäl.

– Man sitter ju hemma ensam och och har tusen dåliga ursäkter till att inte umgås.

Sjukpenning för arbetslösa

Du som är arbetslös men på grund av sjukdom inte kan jobba kan ha rätt till sjukpenning för arbetslösa. 

Det finns några krav. Exempelvis måste du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. Du måste också tidigare ha jobbat så att du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Den som är arbetslös och sjukskriven kan max få 543 kronor om dagen. Beloppet räknas inte – till skillnad från sjukpenning för anställda – upp automatisk med inflationen.

Källa: Försäkringskassan