I 11 procent av avslagen för sjukpenning och aktivitetsersättning har Försäkringskassan inte utrett ärendena tillräckligt.

Ytterligare 37 procent av avslagen behöver förbättras.

Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) släppt i dag, tisdag.

Bristerna består bland annat i kommunikationen i de brev om beslut den som sökt ersättning får.

Motiveringen till avslagen är ofta otydlig liksom hur Försäkringskassan utvärderar underlaget.

– Om inte Försäkringskassan tydligt motiverar sina överväganden om avslag blir det svårt för enskilda personer att påverka ärendet och förstå varför de inte har rätt till ersättning. Då finns risken att personen inte litar på att hen fått en rättssäker hantering av sitt ärende, säger Louise Grönqvist, projektledare för rapporten på ISF.