Martin har en intellektuell funktionsnedsättning och klarar inte ett vanligt jobb, enligt bedömningar från både läkare och Arbetsförmedlingen.

Ändå nekas han aktivitetsersättning från Försäkringskassan, rapporterar SVT som träffat Martins mamma Catarina Nilsson. I stället tvingas han söka försörjningsstöd.

Och Martin är inte ensam, visar en färsk rapport från Inspektionen från socialförsäkringen som SVT var först att berätta om. 

Rapporten har följt nästan 3 000 unga vuxna mellan 20 och 24 år som har en funktionsnedsättning. De hade även gemensamt att de alla fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning under åren 2015 till 2017.

Var femte som nekats aktivitetsersättning hamnade hos Kronofogden på grund av skulder. Två av fem tvingades söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, skriver SVT. 

– Det förvånade oss att det var så många som hamnar i ekonomisk utsatthet, säger utredaren Lisa Widén till SVT.

Rapporten visar också att sju av tio har låga eller inga inkomster och få studerar året efter avslagsbeslutet. 

Som Arbetet tidigare har berättat behöver många som är sjukskrivna av läkare och inte får ekonomiskt stöd på grund av sjukdom söka hjälp från kommunernas socialtjänst. 

Aktivitetsersättning

  • En ersättning för personer mellan 19 och 29 år som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta under minst ett år i något arbete på hela arbetsmarknaden.
  • Under tiden personen får aktivitetsersättning kan hen få stöd för att kunna börja arbeta.
  • Kan ges till den som har helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels nedsatt arbetsförmåga.
  • Den som får aktivitetsersättning får tillsammans med sin handläggare på Försäkringskassan planera vad hen kan göra för att kunna börja jobba eller studera.

Källa: Försäkringskassan