Försäkringskassan vill göra det enklare för sjuka att ta ett första steg tillbaka mot arbetslivet.

I nuläget måste myndigheten i varje enskilt fall ta ställning till vilka aktiviteter som är okej utan att rätten till ersättning påverkas.

Men i praktiken godkänns bara vistelse på arbetsplatsen av sociala skäl, menar myndigheten. Inte att utföra arbetsuppgifter – då kan sjukpenningen påverkas, eftersom det kan leda till en ny bedömning av arbetsförmågan.

Det här vill Försäkringskassan ändra på. I en färsk skrivelse till regeringen uppmanar myndigheten regeringen att utreda möjligheten att ge sjuka rätt att arbetspröva en kortare tid på den vanliga arbetsplatsen med bibehållen sjukpenning.

”Arbetsprövning som genomförs på den försäkrades villkor, och med hänsyn till dennes behov, kan utgöra ett av de viktiga tidiga stegen i en återgång i arbete”, skriver Försäkringskassan till regeringen. 

Arbetsträning eller arbetsprövning – vad är skillnaden?

Arbetsträning innebär att den som är sjuk tränar på jobbet, antingen på den ordinarie arbetsplatsen eller hos en annan arbetsgivare. Det får man rehabiliteringsersättning för. Här krävs också att Försäkringskassan upprättar en rehabiliteringsplan tillsammans med andra aktörer, till exempel arbetsgivaren och den som är sjukskriven.

Försäkringskassans förslag om arbetsprövning skulle innebära att man inte behöver byta ersättningsform. Inte heller skulle det krävas en rehabiliteringsplan för att kunna arbetspröva.

Arbetsprövning finns inte i dag. Försäkringskassan använde sig av arbetsprövning tidigare. Men då var det för att utreda rätten till sjukpenning och behov av rehabilitering. Det slutade man med 2016.

Önskemål från arbetsgivarna

Michael Boman, områdeschef på Försäkringskassan, säger att det här varit ett önskemål från arbetsgivarorganisationerna. Redan 2017 skickade Svenskt Näringsliv och SKR en egen skrivelse till regeringen och Försäkringskassan där de ville återinföra arbetsprövning. 

– Det vi framför allt vill är att sänka tröskeln för att prova på att arbeta och att det ska vara möjligt för arbetsgivare att vara mer aktiva i dialogen med sjukskrivna anställda, säger Michael Boman. 

Enligt honom handlar det inte om att återinföra den tidigare arbetsprövningen. Då användes det som en utredningsmetod. Nu ska det i stället handla om att ge sjuka chans att enkelt närma sig arbetslivet. 

Vill ha en enklare lösning

Alternativet i dag, om personen vill prova på att jobba, är så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering. Men då måste man beviljas en annan typ av ersättning, rehabiliteringsersättning. Det krävs även en rehabplan, samordning och att aktiviteten pågår minst en fjärdedel av arbetstiden. 

Kort sagt, Försäkringskassan efterfrågar en enklare lösning än vad som finns i dag. 

Nyligen kom en statlig utredning som handlar om rehabilitering, men Försäkringskassan tycker inte att den fångar upp just det här behovet och skriver att det är oklart vad i utredningen som faktiskt kommer bli verklighet.