Kvinnan hade precis fått provanställning på städföretaget i Småland. Efter en vecka på nya jobbet behövde hon vara hemma med sjukt barn.

Det uppskattades inte av städföretaget. Enligt kvinnan tyckte arbetsgivaren att barnets andra förälder borde ha vabbat i stället. Kort därefter avslutade städföretaget provanställningen

En annan kvinna var provanställd hos ett städföretag i Skåne. När kvinnan blev sjukskriven för graviditetsrelaterade besvär avbröt städföretaget provanställningen. 

Nu kräver Diskrimineringsombudsmannen (DO) de bägge städföretagen på ersättning. 

Provanställda särskilt utsatta

Provanställda är enligt DO en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden.

Myndigheten har tidigare flaggat för att den kommer att driva fler ärenden där gravida eller vabbande provanställda diskrimineras eller missgynnas. 

– Min uppfattning är att det enda sättet att få till en förändring på det här området är att kontinuerligt påminna om det lagskydd som finns, och att den som handlar i strid med lagen ska veta att det kan få konsekvenser, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.  

Kräver 200 000 kronor av städbolagen

DO begär 200 000 kronor vardera i diskrimineringsersättning till kvinnorna.

I det småländska fallet anser myndigheten att arbetsgivaren har brutit mot föräldraledighetslagen.

Städföretaget i Skåne har enligt DO diskriminerat på grund av kön. 

Om bolagen inte betalar kommer DO att ta fallen till Arbetsdomstolen.

Provanställningar och diskriminering

En provanställning får pågå högst sex månader. Arbetsgivaren har rätt att när som helst avbryta provanställningen utan att ange något skäl. Däremot får arbetsgivaren inte diskriminera. 

Det betyder att arbetsgivaren inte får behandla en provanställd sämre än vad någon annan skulle ha behandlats i en liknande situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna – exempelvis kön, etnicitet eller sexuell läggning.    

På samma sätt säger föräldraledighetslagen att en arbetstagare som har barn inte får missgynnas.