Få koll på vad som gäller för dig

Se till att du får ett skriftligt anställningsavtal. Om du har en anställning som är minst tre veckor har du rätt till viss information på pränt. Det gäller anställningsform, uppsägningstid, lön, längden på din arbetsdag eller arbetsvecka samt längden på betald semester och vilket kollektivavtal som gäller.
Den anställningstid som anges i avtalet kan vara avgörande för när du får vissa rättigheter och ersättningar som nämns i den här checklistan.

Rätt till fast tjänst

Efter två år omvandlas vissa tillfälliga anställningar till fast tjänst. I vissa fall inom en femårsperiod, i andra fall utan den tidsbegränsningen. Det kan också finnas andra regler i ditt kollektivavtal.
Hur länge du anses ha varit anställd kan variera beroende på vad som står i ditt anställningsavtal. Kolla med ditt fack vad som gäller.

Företrädesrätt vid andra tjänster

Den som har varit anställd i mer än tolv månader de senaste tre åren har efter avslutad anställning företräde till nya lediga tjänster hos arbetsgivaren. Den rätten gäller i nio månader. Har du jobbat enstaka timmar under en dag? Då räknas den dagen också som en hel dag när du räknar ihop din anställningstid.

Är du säsongsanställd ska du ha varit anställd minst sex månader under de senaste två åren för att ha rätt till ny säsongsanställning.
Beräkningen av den sammanlagda anställningstiden kan avgöras av vad som står i just ditt anställningsavtal, så kolla med ditt fack vad som gäller i just ditt fall.

Semester

Alla som jobbar tjänar in semester. Anställda med anställningsstöd och säsongsanställda har också rätt till semester.
Har du en kortare anställning eller enstaka inhopp får du ofta ut semesterersättning motsvarande tolv procent av din inkomst.

Utan anställningsskydd

Las utreds – men många jobbar redan utan anställningsskydd

Löner & Avtal

Men det kan finnas bättre villkor i kollektivavtal, så kolla med facket. Semesterersättning betalas ut varje månad eller när anställningen upphör.
Fastanställda får betald semester i form av vanlig lön plus ett semestertillägg.

Antalet betalda semesterdagar påverkas av hur många dagar du anses ha varit anställd under den period då semestern ska ha tjänats in. Det kan påverkas av vad som står i anställningsavtalet. Är du egenföretagare måste du själv se till att spara undan till din semester.

Ersättning vid arbetslöshet

För att få a-kassa krävs att du har jobbat i minst sex månader inom en tolvmånadersperiod innan du blir arbetslös. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar. Eller så ska du ha arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, och då minst 50 timmar under var och en av dessa månader.

Hur många dagar och timmar du anses ha jobbat kan bero på vad som står i ditt anställningsavtal. Kolla med a-kassan vad som gäller i ditt fall.
Nystartsjobb och lönebidrag ger rätt till a-kassa. Har din arbetsgivare andra anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för din anställning har du inte rätt till a-kassa.

Ersättning vid sjukdom

Även om du är mellan jobb kan du vara sjukskriven och få sjukpenning. Men den som saknar anställning jämförs då direkt mot ”normalt förekommande arbete” för att pröva om personen har någon arbetsförmåga trots sjukdomen.

Deltar du i ett program hos Arbetsförmedlingen kan du inte få sjukpenning. Anställda som är sjuka får de första 14 dagarna sjuklön av sin arbetsgivare. Från dag 15 kan den sjuka som är anställd få sjukpenning från Försäkringskassan.

Föräldraledighet

För att du direkt när du blir förälder ska kunna få den högre föräldrapenningen, som baseras på din inkomst, måste du ha jobbat i minst 240 dagar i följd före din föräldraledighet. Annars är ersättningen 250 kronor per dag de första 180 dagarna. Efter det baseras föräldrapenningen på din inkomst. Du behöver inte ha jobbat på samma arbetsplats för att komma upp i de 240 dagarna, utan anställningstiden kan räknas ihop.

Utan anställningsskydd

Risk att missa ersättning om man är tillfälligt anställd

Arbetsrätt

Vad som står om anställningstid i anställningsavtalet påverkar när du får rätt till den högre föräldrapenningen.
Du kan också få extra pengar när du är föräldraledig, genom försäkringar och kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Även här kan vad som står i anställningsavtalet påverka när du får rätt till dessa pengar.

Har du eget företag grundas din föräldrapenning på din inkomst. Om du inte nyligen har startat företaget. Då kan du få samma föräldrapenning som en anställd med liknande jobb skulle få.

Provanställd

En provanställning får vara högst sex månader. Du och arbetsgivaren har rätt att när som helst avbryta provanställningen, men senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. I kollektivavtal kan det finnas andra regler om när besked senast ska ges. Det kan variera från 14 dagar till en månad.

Deltid

Det spelar ingen roll om du arbetar deltid eller heltid när det gäller lagar och regler som bygger på antalet dagar du har varit anställd. Varje dag du arbetar räknas som en dag, oberoende av hur kort din arbetstid då är.

Kollektivavtalade försäkringar

Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av försäkringar. De gäller till exempel om du blir sjuk eller skadar dig på jobbet. Ersättningen är lika stor oberoende av om du har en fast eller tidsbegränsad tjänst.

Men för vissa försäkringar krävs att du har jobbat en viss tid för att kvalificera dig för ersättning, och det kan ta längre tid att pussla ihop om du har tillfälliga anställningar. Vad som står i anställningsavtalet kan påverka detta. Dagarna mellan korta jobbkontrakt kan du gå miste om ersättning om du blir sjuk just då.

Undantag från lagen om anställningsskydd

Las gäller inte för bland annat personliga assistenter och andra som är anställda i arbetsgivarens hushåll, anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller som får lönebidrag för utveckling i anställning. Inte heller gäller lagen för dem som är lärlingsanställda som en del av sin gymnasieutbildning.

Granskningen av villkoren för tillfälligt anställda är ett samarbete mellan Kommunalarbetaren och Arbetet som båda ingår i LO Mediehus.

Exempel på anställningsformer

  • Allmän visstidsanställning, till exempel som timanställd
  • Säsongsanställd
  • Bemanningsanställd
  • F-skattare, egenföretagare, egenanställd
  • Vikarie
  • Provanställd
  • Anställd med arbetsmarknadsstöd