Ord stod mot ord i fallet där ett konsultbolag avslutat en kvinnans provanställning precis efter att hon fött barn.

I dag kom Arbetsdomstolens dom, där DO, som företrädde kvinnan, förlorade.

Kvinnan jobbade som managementkonsult på bolaget och anmälde könsdiskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämde bolaget.

Enligt DO hängde företagets beslut att avbryta kvinnans provanställning ihop med hennes graviditet.

Kvinnan berättade att hon var gravid redan när hon skulle skriva under anställningsavtalet. Vd:n ska då ha sagt att företagets ägare inte skulle uppskatta det, något som bolaget förnekar.

Under en avslutningsfika innan kvinnan skulle påbörja sin sjukledighet ska vd:n också ha sagt ”det där med din graviditet, det gjorde du på ett jävligt fult sätt” och att kvinnan orsakat företaget merarbete. Även detta nekar bolaget till.

Samma dag som kvinnan kom hem från förlossningen fick hon ett brev om att provanställningen skulle avbrytas i förtid. Kvinnan framhåller att hon gång på gång fått uppskattande omdömen för sitt arbete.

Enligt arbetsgivaren har inte beslutet haft samband med kvinnans graviditet eller med sjukskrivningen i samband med graviditeten.

I stället framhåller företaget att det handlade om att kvinnan inte tog tillräckligt stort ansvar för sitt arbete och inte lyckades skaffa egna uppdrag.

Att en arbetsgivare avbryter en provanställning för en anställd som varit gravid behöver inte betyda att det finns ett samband mellan dessa två omständigheter, anser Arbetsdomstolen.

Domstolen menar i domen att det särskilt gäller när arbetsgivaren känt till graviditeten långt innan men väntat med att avbryta provanställningen när personen hunnit jobba ett tag och inte längre är gravid.

Diskrimineringsombudsmannen får nu betala bolagets rättegångskostnader.