Till vilken ålder får man vabba?

Rätten att stanna hemma från jobbet för vård av barn, vab, gäller i normalfallet för barn som är under tolv år. Barnet ska också vara över åtta månader gammalt.

Du får vabba om barnet är sjukt, men också för att följa med barnet till bvc, läkare, tandläkare och psykiatri. I vissa fall kan man även vabba med äldre barn, se mer nedan.

Hur många dagar får man vabba?

Det finns en gräns på 120 dagar vab per barn och år. Om flera personer vabbar delas dagarna.

Om barnet har en allvarlig sjukdom, som innebär en fara för barnets liv, kan du få obegränsat antal vabdagar. Då krävs ett särskilt läkarintyg.

Hur hög är ersättningen vid vab?

Du får nästan 80 procent av lönen på inkomster på upp till 38 813 kronor i månaden. Det innebär att du som mest kan få 1 283 kronor per dag vid vanliga arbetstider.

Vissa kollektivavtal ger också extra pengar vid vab, så kolla upp vad som gäller för dig så att du inte missar ersättningen.

Hur länge får man vabba och när behövs läkarintyg vid vab?

Du får vabba så länge barnet är för sjukt för att gå till sin vanliga skola eller barnomsorg. Du behöver inget intyg de första sju dagarna men från den åttonde sjukdagen behövs läkarintyg. Även helger räknas in i de åtta dagarna. Om man vabbar barn över tolv år behövs läkarintyg tidigare.

Får man jobba när man vabbar?

Nej. Inte om du söker ersättning från Försäkringskassan. Då får du inte heller jobba ifatt det du missat under dagen på kvällen. Men du kan vabba en del av dagen och jobba en del. Då betalar Försäkringskassan ersättning för vabdelen och jobbet lön för resten.

Vad betyder vobba?

Den som kan jobba hemifrån och ta hand om sjukt barn samtidigt, brukar kalla det för att vobba. Det räknas dock som vanligt arbete och du kan inte söka ersättning från Försäkringskassan om du vobbar. Arbetsgivaren ska betalar vanlig lön och måste vara okej med upplägget för att du ska kunna vobba. 

Kan andra än föräldrar vabba?

Ja. Om någon annan bor med barnet eller har vårdnad om det, funkar det som för föräldrar men man måste ringa Försäkringskassan första gången personen vabbar. 

En vän, granne, släktning eller någon annan kan också vabba. Då måste man ringa Försäkringskassan vid varje vabbtillfälle och fylla i en ansökningsblankett som föräldern och den som vabbat ska skriva under.

Kan arbetsgivaren säga nej till vab?

Nej. Du har rätt att vara hemma och vårda sjukt barn som inte kan gå till skolan eller sin vanliga barnomsorg. Det spelar ingen roll om ni har mycket på jobbet eller om det är svårt att hitta en vikarie. Arbetsgivaren får inte heller straffa dig på något sätt eller ge dig sämre lön för att du vabbar ofta.

Kan man vabba även om barnet fyllt 12?

Ja. Om det finns särskilda skäl, eller om ditt barn är mellan 12 och 16 år och inte klarar sig själv när det är sjukt eller behöver gå till läkare. Om du inte redan har ett beslut som ger rätt till vab (vilket man kan få för barn med särskilda behov) behöver du ett läkarutlåtande från första dagen du vabbar eller från läkarbesöket du vabbar för.