När får man vabba och vilka åldersgränser gäller?

Om du måste stanna hemma från jobbet för att vårda ett sjukt barn som är över åtta månader och under tolv år får du vabba.

Du får också vabba för att följa med barnet till bvc, läkare, tandläkare och psykiatri. I vissa fall kan man även vabba med barn som är äldre, se mer nedan.

Hur många dagar får man vabba?

Det finns en gräns på 120 dagar vab per barn och år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk. Om flera personer vabbar delas dagarna.

Om barnet har en allvarlig sjukdom, som innebär en fara för barnets liv, kan du få obegränsat antal dagar. Då krävs ett särskilt läkarintyg.

Hur mycket pengar får jag vid vab?

Du får nästan 80 procent av lönen på inkomster på upp till 32 813 kronor i månaden. Det gör att du maximalt kan få 1 175 kronor per dag.

Vissa kollektivavtal ger också extra pengar vid vab, så kolla upp vad som gäller för dig så att du inte missar ersättningen.

När behövs läkarintyg?

Du behöver inget intyg de första sju dagarna men från den åttonde sjukdagen behövs läkarintyg. Även helger räknas in i de åtta dagarna.  

Får man jobba när man vabbar?

Nej. Inte om du söker ersättning från Försäkringskassan. Då får du inte heller jobba ifatt det du missat under dagen på kvällen. Men du kan vabba en del av dagen och jobba en del. Då betalar Försäkringskassan ersättning för vab-delen och jobbet lön för resten.

Vad innebär vobba?

Den som kan jobba hemifrån och ta hand om sjukt barn samtidigt, brukar kalla det för att vobba. Det räknas dock som vanligt arbete och du kan inte söka ersättning från Försäkringskassan om du jobbar. Arbetsgivaren betalar vanlig lön vid vob och måste vara okej med upplägget för att du ska kunna vobba. 

Kan andra än föräldrar vabba?

Ja. Om någon annan bor med barnet eller har vårdnad om det, funkar det som för föräldrar men man måste ringa Försäkringskassan första gången personen vabbar. 

En vän, granne, släktning eller någon annan också vabba. Då måste man ringa Försäkringskassan vid varje vabbtillfälle och fylla i en ansökningsblankett som förälder och den som vabbat ska skriva under.

Kan arbetsgivaren säga nej till vab?

Nej. Du har rätt att vara hemma och vårda sjukt barn som inte kan gå till skolan eller sin vanliga barnomsorg. Det spelar ingen roll om ni har mycket på jobbet eller om det är svårt att hitta en vikarie. Arbetsgivaren får inte heller straffa dig på något sätt eller ge dig sämre lön för att du vabbar ofta.

Kan man vabba med äldre barn?

Ja. Om det finns särskilda skäl, eller om ditt barn är mellan 12 och 16 år och inte klarar sig själv när det är sjukt eller behöver gå till läkare. Om du inte redan har ett beslut som ger rätt till vab behöver du ett läkarutlåtande från första dagen (eller från läkarbesöket).