Är vinterkräksjuka samma sjukdom som maginfluensa?

JA. Ordet vinterkräksjuka, som togs in i Svenska akademiens ordlista i 2006, är en direkt översättning av engelskans ”winter vomiting disease”. Ordet har allt mer fått ersätta ”maginfluensa”, för att sjukdomen inte ska blandas ihop med den säsongsinfluensa som också brukar drabba Sverige varje vinter.

Varför blir man oftast kräksjuk på vintern?

De virus som orsakar vinterkräksjuka (med samlingsnamnet calicivirus) finns och kan smitta året runt. Men dels har viruset svårare att överleva länge på sommaren, dels är de flesta människor, till exempel förskoleklasser, utomhus mycket mer under sommarhalvåret, vilket minskar smittan.

När börjar säsongen för magsjuka?

Folkhälsomyndigheten publicerar rapporter om calicivirus vecka för vecka. Normalt drar säsongen igång så smått i november, men den riktiga toppen nås först kring sportlovsveckorna i februari och smittspridningen brukar klinga av i april.

Är kräksjukan värre vissa år än andra?

Det brukar finnas ett vartannat-år-mönster där utbrotten ena året är måttliga och andra året riktigt stora. Vintern 2021-2022 var smittan värre än vanligt vilket troligen beror på att få smittades under den isoleringen som covidpandemin ledde till året innan.

Varför smittas inte alla?

Man blir inte immun när man har haft vinterkräksjuka, utan kan få den om igen samma säsong. I en eller ett par månader får man dock ett visst skydd om man skulle utsättas för samma virusstam.

Enligt Folkhälsomyndigheten bär 20 procent av befolkningen på en gen som gör att de inte blir sjuka av den vanliga typen av virus.

Hur sprids vinterkräksjuka?

De virus som orsakar vinterkräksjuka smittar från person till person, men också via livsmedel som smittade personer har tagit i eller som har sköljts i smittat vatten.

Om en person som har viruset på händerna tar på dörrhandtag, vattenkranar och andra ytor som andra människor också kommer i kontakt med, så kan det räcka för att smitta. En liten droppe från en kräkning kan innehålla miljontals viruspartiklar, medan det bara behövs 10 – 100 viruspartiklar för att man ska bli sjuk.

Hur undviker man vinterkräksjuka?

De grundläggande råden är att undvika att träffa personer som har maginfluensa, och att tvätta händerna noga, särskilt efter toalettbesök och innan man ska äta. Det är också att rekommendera att stänga locket på toaletten när man spolar för att hindra att små partiklar av smitta svävar ut i luften.

Handsprit räcker inte, eftersom de flesta typerna av handsprit inte har tillräcklig effekt mot det virus som orsakar vinterkräksjukan. Grundlig handtvätt med tvål och vatten är däremot effektiv, men undvik att torka dig på frottéhanddukar som delas av flera på toaletten. Det är bättre att använda pappershanddukar om du vill undvika smitta.

Hur länge ska man stanna hemma från jobbet?

Enligt 1177 ska man vänta i minst ett dygn efter senaste kräkningen eller diarrén innan man går till jobbet. För barn i förskolan gäller två dygn (eftersom små barn är sämre på att tvätta händerna).

Men något riktigt facit finns inte. Därför går Folkhälsomyndigheten inte ut med någon rekommendation om hur länge man ska stanna hemma. Vad man jobbar med spelar stor roll, enligt myndigheten, som ändå menar att det är bra att vänta med att jobba tills efter ”ett par dagar efter sista symtomen”.

Kan chefen tvinga mig att gå hem om jag kommer tillbaka till jobbet för tidigt?

I princip kan arbetsgivaren säga till vem som helst: ”I dag får du gå hem, fast du får lön som vanligt”. Arbetsgivaren är inte skyldig att ta emot den anställdes tjänster varje dag.

Skulle en anställd som känner sig återställd tvingas stanna hemma mot sin vilja bör alltså arbetsgivaren betala full lön för att vara på den säkra sidan. Gör arbetsgivaren sjukavdrag från lönen kan det bli tvist om lönen, och hur den tvisten slutar går inte att säga på förhand, enligt Sussanne Lundberg på LO-TCO Rättsskydd.

I en del yrken, framför allt inom vården, är det extra viktigt att de anställda inte sprider smitta. Där förekommer bestämmelser om att anställda som smittats kan stanna hemma utan karensdag.