Blir det extra mycket virussjukdomar i vinter?

Ja, det är troligt. Under den tid vi har hållit avstånd på grund av covid 19 har ”vanliga” virus spridit sig mindre än vanligt. När vi inte har utsatts för virusen har vår immunitet mot dem minskat. Därför kan förkylningar, influensa, RS och andra virus spridas ”påtagligt mer” när vi ses mer igen, bedömer Niklas Arnberg, professor i virologi.

Hur smittar virus?

Luftvägsinfektioner som covid och ”vanlig” influensa smittar på två sätt. Dels via droppar som sprids när en smittad person andas, pratar och hostar, och som andra människor andas in. Dels via stänk på bordsskivor, strömbrytare och liknande som du får på händerna och för vidare till ögon, näsa och mun.

Influensa och förkylning sprids via luften och virus kan hoppa långt när du hostar. Tecknade virus tävlar i längdhopp
Håll för munnen när du hostar! Virus kan hoppa långt och sprida till exempel influensa och förkylning.

Hur långt flyger virus när man hostar?

Upp till åtta meter har uppmätts efter en hostning. Men på det avståndet är koncentrationen av droppar låg och smittrisken mindre än på nära håll. Även nysningar kan nå flera meter. En nysning kan innehålla allt från några enstaka, till tusentals och kanske tiotusentals virus. 

Hur länge finns virus kvar i luften?

Tyvärr finns inget exakt svar. Virus finns både i lite större partiklar som fallet till marken på några sekunder och små partiklar som kan sväva i många minuter.

Varför sprids virus mest på vintern?

Kall luft är torrare än varm, och i torr luft håller sig viruspartiklar kvar längre. Vi får också torrare slemhinnor och immunförsvaret blir svagare.

Vilka platser och föremål sprider smitta mest?

Hemmet framför allt, enligt professor Niklas Arnberg. Men även arbetsplatser och lokaltrafik. Föremål som kan sprida smitta: Dörrhandtag, ledstänger i trappor, stolparna som man håller sig fast i på bussen. Även aktiviteter som högt tal och sång ökar smittrisken.

Hur minskar jag smittrisken på jobbet?

Undvik att trängas inomhus i små eller dåligt ventilerade lokaler. Skruva upp ventilationen i mötesrum och liknande. Eller ta paus och öppna fönstren för att byta ut luften. Vädra kort och effektivt. Fönster som står på glänt gör att ventilationssystem fungerar sämre.

Måste jag tvätta händerna för att undvika smitta?

Ja. Att tvätta händerna noga med tvål är effektivt mot alla virus. Det och att hålla avstånd från smittade så gott det går är det viktigaste för att hålla sig frisk.

Hjälper munskydd mot smitta?

Munskydd hjälper. De är omdiskuterade, men en mängd forskning visar att munskydd minskar både den mängd virus du själv får i dig och den mängd du sprider.