– Det tråkigaste med att bli smittad är karensen, säger Viktoria Wassberg, som är barnskötare på förskolan Ögonstenen i Vännäs.

”Det var väl kanske inte vinterkräksjuka jag drömt att få prata om i en intervju. Men den är ju ett dilemma för oss, även om jag själv inte blivit smittad så många gånger under mina nitton år i yrket.

Vi utsätts för så mycket olika bakterier och smittor, så vi bygger upp ett visst immunförsvar.

Vi har väldigt bra rutiner på vår förskola och erfaren personal. Det som är väldigt tråkigt om man drabbas är ju att man också drabbas av karens, det vill säga ekonomiskt. Vi kan ju inte gå ifrån viruset. Vi är mitt i det.

Har ett barn kräkts förstår man att det inte mår bra, och då vill man naturligtvis vara så nära som möjligt. Och vi är en pendlingskommun, så det kan ju ta en timme innan föräldern är här.

På så vis blir vi väldigt utsatta.

Vi informerar för att undvika epidemier, till exempel via informationsbrev till föräldrarna, där vi skickar med rekommendationer eller länkar till olika instanser.

År 2017 jobbade 108 600 anställda med barn i förskola

Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare. Och föräldramöten, där nya föräldrar informeras om hur viktigt det är att vi tänker på varandra. Att man tänker längre än sig själv.

Vi kan ju aldrig tvinga föräldrar, bara rekommendera att man stannar hemma 48 timmar efter sista kräkning eller diarré. Skulle vårdnadshavaren ändå komma med barnet kan vi inte säga åt dem att gå hem.

Ibland önskar man att man fick det, men, ja, vi får rekommendera. De allra flesta håller sig till det.

– Vi önskar att det skulle finnas en bestämmelse för syskon, att även de stannar hemma vid magsjuka, säger Viktoria Wassberg.

Sedan finns så klart ett mörkertal. Vi är ju inga poliser utan är beroende av en god relation med vårdnadshavare. Den är viktigast. Så det kan vara svårt.

Vi önskar att det skulle finnas en bestämmelse för syskon, att även de stannar hemma vid magsjuka. I dag är det okej att lämna det friska syskonet. 

Om ett barn blir sjukt på förskolan ringer vi föräldrarna på en gång. Sedan städar vi noga, spritar och använder handskar. Tvättar händer extra mycket så klart.

Vi har också en god dialog med vår lokalvårdare, som får städa mer noggrant kring toaletter och handtag. 

Och så försöker vi lära barnen att alltid stänga toalocket när man spolar. Det är jätteviktigt för att hindra luftburen smitta.

Vinterkräksjuka är inte det roligaste vi har, men det är likväl en del av jobbet att hand om.”

Om vinter­kräksjuka

2 dygn efter tillfrisknande kan barnet gå tillbaka till förskolan.

De senaste åren har färre fall av vinterkräksjukan rapporterats in, det beror på att det är samma virus som kommit och gått. 

Viktoria Wassberg

Ålder: 43. 

Bor: Vännäsby.

Jobbar som: Barnskötare.

Tjänar i månaden: 27 000 på heltid.

Bästa med jobbet: Att få jobba med livets start, och att vi får följa barn till skolstart.

Sämst: Stora barngrupper och ökade krav. Det kan vara svårt att hinna med, med begränsade resurser.