TG11 Entreprenad, ett ungt byggföretag i Stockholm, har bytt fokus från privata till offentliga beställare. Det har varit ”fruktsamt”, enligt årsredovisningen för 2021. I slutet av det året vann företaget fem upphandlingar till ett kontraktsvärde av 250 miljoner.

I offentliga upphandlingar är krav på att byggnadsarbetarna har löner och villkor enligt kollektivavtal mycket vanligt.

Och det är bra, tycker TG11:s vd Henrik Moricz, entreprenör som bland annat varit med och startat ett nytt klädmärke och tidigare har spelat i Hockeyettan.

– Det blir bara skit om man tar in folk som inte har kollektivavtal. Det blir ofta bråk.

TG11 hade med andra ord inga problem med att Hudiksvalls kommuns bostadsbolag, Glada Hudikhem, krävde löner i nivå med kollektivavtalet när TG11 fick förtroendet att bygga ett nytt trygghetsboende.

Eller med att Bodens kommun ställde upp detaljerade villkor när TG11 fick uppdraget att bygga en ny förskola, bland annat att alla involverade i projektet skulle kunna prata svenska.

Ändå har utländska arbetare på de här byggena jobbat på villkor som är främmande för Byggnads kollektivavtal.

Känner sig ”lurad”

Hos byggfirman Grumeco, som TG11 anlitat som underentreprenör, har arbetarna bara fått muntliga kontrakt. När arbetarna har klagat på lönen har flera av dem fått sparken, utan uppsägningstid.

Enligt Grumecos vd Reijo Ligi beror konflikten på att arbetarna har försökt lura företaget och skrivit upp orimligt många timmar i förhållande till det jobb de gjort.

När Arbetet konfronterar Henrik Moricz med de uppgifterna säger han att han blir ”jätteledsen” och ”känner sig lurad”.

Men redan det faktum att TG11 har hängavtal med Byggnads betyder att TG11 inte får anlita en underentreprenör som saknar avtal med facket. Grumeco borde alltså aldrig ha kommit ifråga.

– Det stämmer, bekräftar Henrik Moricz. Vi ska träffa Byggnads och tala om det här.

Kontrollerar ni alls om era underentreprenörer har kollektivavtal?

– Vi frågar alltid.

Men Grumeco har ju inte kollektivavtal. Gjorde ni ingen koll där?

– Jag ska vara ärlig och säga att vi missade det. Vi borde vara bättre på det där, svarar Henrik Moricz.

Vet du om era övriga underentreprenörer har kollektivavtal?

– Menar du i Hudiksvall? Jag tror det. Men jag har inte kollat.

Sedan lägger Henrik Moricz till:

– Jag ska skylla lite på systemet också. Vi har sagt till Byggnads att vi saknar ett enkelt sätt att kolla de underentreprenörer vi tar in.

Har inte koll på kollektivavtalskollen

Flera gånger under samtalet återkommer Henrik Moricz till att det är svårt och tidsödande att kontrollera om underentreprenörer har kollektivavtal. Han efterlyser en sökmotor där man skriver in företagets organisationsnummer och får svar direkt.

I själva verket finns just ett sådant hjälpmedel, Kollektivavtalskollen, på Byggnads hemsida sedan februari 2021.

Enligt Henrik Moricz kontrollerar TG11 varje tilltänkt underentreprenörs omsättning, så att den står i rimlig proportion till antalet anställda. Därtill tar man en kreditupplysning.

Frågan är vad den kontrollen ger. När TG11 fick uppdraget att bygga studentbostäder och en ny förskola åt Svenska Bostäder, Stockholms stads bostadsbolag, anmälde TG11 hela 59 underentreprenörer.

Det såg för jävligt ut

Medger bristande kontroll

Svenska Bostäder kontrollerade alla 59 – och hade invändningar mot 31 av de dem. Alltså fler än hälften.

– Det är en ovanligt hög andel. Normalt har huvudentreprenören gjort någon form av kontroll själv, men vi upplevde att TG11 inte hade kollat över huvud taget på sina firmor, säger Morgan Jansson, verkställande chef på organisationen Rättvist Byggande, som hjälpte Svenska Bostäder att granska underentreprenörerna.

Henrik Moricz medger att kontrollen har brustit.

– Vi borde ha kontrollerat mer själva innan vi anmälde underentreprenörer till det här projektet.

Bland de underentreprenörer som TG11 tänkte använda på Svenska Bostäders bygge och som inte släpptes in fanns Grumeco. Svenska Bostäder avvisade företaget dels därför att det saknar kollektivavtal, dels därför att lönerna var för låga.

Ändå fick Grumeco vara med på era byggen i Boden och Hudiksvall under hösten 2022. Var inte Svenska Bostäders underkännande av företaget en varningssignal?

– Jo. Med facit i hand borde vi reagerat tidigare, svarar Henrik Moricz.

Så frågar TG11:s vd:

– Orkar du lyssna på ett långt svar?

Absolut.

– När vi började för tio år sedan och jag såg de här jävla leden av underentreprenörer, såg att det är fullt med ryssar och talas ryska på arbetsplatserna… Jag såg att de kommer i sina egna kläder och sina egna skor och det ser ut som att de är plockade från gatan i Sankt Petersburg. Det såg för jävligt ut.

Därför började TG11 anställa egna hantverkare för några år sedan, fortsätter Henrik Moricz.

– Då lärde vi oss Byggnads avtalsregler. För jag får inte hit några duktiga hantverkare om jag inte betalar Byggnads löner. Duktiga polacker eller människor från Baltikum kommer inte om de inte får runt 200 spänn i timmen.

Men TG11:s egna anställda räcker inte till, och därför behövs underentreprenörerna – som TG11 alltså inte har granskat tillräckligt.

”Vi borde ha grävt djupare”

Under sammanlagt tre samtal med Arbetet ger Henrik Moricz olika förklaringar till att det har brustit, som att TG11 har många projekt på gång samtidigt, att de direktiv han ger ibland inte når fram till alla i organisationen, eller att platschefer kan agera utan att vd har koll på allt.

Varje gång avbryter han sig själv:

– Äh, jag ska inte skylla på att det är svårt att kolla. Vi har inte varit tillräckligt bra på det här. Vi borde ha grävt djupare.

TG11 medger med andra ord att man har brustit. Frågan är vilket ansvar beställarna har. Räcker det att en kommun eller ett bostadsbolag ställer upp villkor i samband med upphandlingen, för att sedan luta sig tillbaka?

På den frågan ger offentliga byggherrar olika svar.

Så kan man enkelt kolla om det finns kollektivavtal

  1. Gå in på byggnads.se – sök på Kollektivavtalskollen. Skriv in företagets namn eller organisationsnummer i kollen
  2. Om företaget dyker upp har det avtal, annars finns det inte med i databasen.
  3. Kollen uppdateras oftast varje dag av Byggnads. Om företaget dyker upp har det avtal, annars finns det inte med i databasen. Kommunal, Fastighets, Målarna och Elektrikerna har också denna funktion.