Målaren Aleksej körs blodig till sjukhuset. När han klagade på att han inte fått ut sin lön blev han nedslagen. Han är en av de arbetare i byggbranschen som befinner sig längst ned i en lång kedja av osanningar och fiffel. 

När en bild på hans blåslagna öga först cirkulerar i sociala medier börjar vi på Arbetet nysta i historien. Den visar sig spänna från misshandeln vid en bostadslänga i Bromma till upphandlingar värda mångmiljonbelopp. 

Skyller ifrån sig

I toppen av kedjan finns i det här fallet kommuner och kommunala bostadsbolag. Här ser allt på papperet rätt och riktigt ut. Krav ställs på villkor som motsvarar kollektivavtal. Men det verkar också ha stannat där. Som vår granskning visar är verkligheten en annan.  

Huvudentreprenören skyller ifrån sig. Säger att det är svårt att kontrollera om en underentreprenör har kollektivavtal. 

En googling bort

Men det stämmer inte. Det är i själva verket väldigt enkelt att på egen hand göra en snabbkoll via fackförbundets Byggnads kollektivavtalskoll. Bara det skulle ha satt stopp för flera av de som nu är verksamma på olika byggen. Och det är bara en googling bort.  

Det är något djupt provocerande med vilken lätthet de ansvariga slår ifrån sig. De kan knappast vara omedvetna om de förfärliga villkor som är utbredda i byggsektorn. Det borde mana till extra kontroller och granskning. 

Med lite ansträngning hade kommunerna och deras bolag faktiskt kunnat bidra till att försvåra fusket. Som positivt exempel finns i det här fallet Stockholms stads bostadsbolag, Svenska Bostäder. Genom att vara extra noga med att kontrollera att villkoren hos underentreprenörerna är i nivå med kollektivavtalet har en rad företag stoppats. 

Den som är verksam i byggbranschen, och det gäller även den som är ansvarig för att bygga en förskola, har ett val att göra. Det borde vara enkelt.