I dag, fredag, är sista dagen för de 14 LO-förbunden att ge besked om de står bakom LO:s gemensamma krav i avtalsrörelsen 2023.

Byggnads meddelade först i går, torsdag 8 december, att förbundet ska vara med i LO-samordningen, Fastighets förbundsstyrelse bestämde sig sent på torsdag eftermiddag, och i dag har Seko som sista förbund meddelat LO att man ansluter sig.

Det är ingen slump att just de här förbunden har dröjt med besked in i det sista. Tidigare i höstas, när LO beslutade om hur avtalskraven ska se ut i stora drag, sa förbunden inom 6F att de bara ställer upp om lönekraven blir tillräckligt höga.

Seko: Kravet i underkant

Och LO-kravet på 4,4 procent är egentligen i underkant, anser bland andra Seko.

– Vi hade önskat att vi landat i högre krav, och vi har gjort vad vi kan för att pressa upp nivåerna, säger förbundsordföranden Gabriella Lavecchia.

LO är nu i stort sett samlat inför avtalsrörelsen. Transports ordförande Tommy Wreeth har förvisso kritiserat LO-kraven, som hans förbund anser är alltför låga.

Men Transport avvisar bara själva siffrorna. I övriga delar står förbundet bakom LO-samordningen, enligt det beslut Transports förbundsstyrelse fattade på onsdagen.

– Att LO lyckas samordna sig är jätteviktigt. Det ger legitimitet åt själva modellen för lönebildningen, säger Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

”Utan LO-samordning vittrar modell sönder”

Även utan en LO-samordningen hade löneökningarna inom industrin förmodligen blivit ett ”märke”, alltså en norm för hur snabbt lönerna på den övriga arbetsmarknaden får öka nästa år.

– Men utan LO-samordning vittrar modellen sönder på sikt. Att LO frivilligt accepterar märket ger en helt annan styrka än att märket tvingas på LO-förbunden, säger Irene Wennemo, som tillägger:

– Utan LO-samordning hade Riksbanken tvingats kyla ner ekonomin mer än den nu behöver göra.

De krav LO-förbunden nu samlats kring är att lönerna ska höjas med 4,4 procent nästa år, dock minst 1 192 kronor i månaden.

Det krontalet betyder att lönerna – om LO får sin vilja igenom – ökar med mer än 4,4 procent i branscher och företag där många har löner under 27 100 kronor i månaden.

”Frivilligt krav”

Till detta kommer ett ”frivilligt” krav om att höja de lägsta tillåtna lönerna i kollektivavtalen med 1 371 kronor.

I en del branscher kommer LO-förbunden inte vilja driva det kravet.

Men där ett förbund väljer att använda kravet, och begär sympatiåtgärder för att få igenom det, är övriga LO-förbund skyldiga att ställa upp. Det är den yttersta innebörden av LO-samordningen.

I samordningen ingår också att LO ska förhandla med Svenskt Näringsliv om bättre avtalspension och försäkringar. Det ska ske parallellt med att förbunden förhandlar om löneökningar.