LO-styrelsen har ställt sig bakom kravet på 4,4 procent i lönehöjningar för 2023 samt en låglönesatsning i kronor för dem som tjänar minst.

Beslutet fattades efter att industrifacken enats om samma krav inför de kommande förhandlingarna om riktmärket i avtalsrörelsen. 

Men Tommy Wreeth, ordförande för LO-förbundet Transport, går mot strömmen. 

Han var den enda i LO-styrelsen som röstade nej till lönekravet. Och inför att samtliga LO-förbund, var för sig, ska ta ställning senast den 9 december uppmanar han dem att tänka om. 

– Jag känner att jag har ett väldigt starkt stöd i mitt förbund. Det kommer signaler även från andra förbunds klubbar att de önskar att deras förbund tog fajten nu. Jag hoppas och tror att fler LO-förbund kommer säga nej, säger Tommy Wreeth. 

”Borde ligga i paritet med tyskarna”

”Definitivt för lågt”, säger Transports ordförande om kravet. Han motiverar det med att utfallet brukar landa runt tre fjärdedelar av vad facket begär. I procent skulle alltså 4,4 procent leda till löneökningar på 3,3 procent. 

– Vi borde ligga i paritet med tyskarna, konstaterar han och börjar räkna upp hur mycket olika branscher fått där. 

Kemisk industri – 6,5 procent på 18 månader. 

Verkstadsindustrin – 8,5 på två år. 

I Tyskland får de anställda också ett engångsbelopp, något Tommy Wreeth skulle vilja se även i Sverige. 

Var skulle du vilja att nivån hamnade? 
– På LO-styrelsen sa jag att om jag kunde vara säker att man tog fajten för 4,4 och ett engångsbelopp så hade det varit okej. Men då skulle man behöva kräva över 5.

”Inte fackförbundens uppgift”

Nu försöker Tommy Wreeth övertyga andra LO-förbund för att de ska ändra sig innan tiden löper ut 9 december. 

– Jag vill förklara för dem hur vi tänker. Det man läser mellan raderna är att industrifacken i Sverige försöker höja Sveriges konkurrenskraft genom att ta ut lägre löner än i Tyskland. Det tycker inte jag är fackförbundens uppgift. 

LO: Ingen större dramatik

LO:s pressavdelning konstaterar att det varit känt ett tag att Transport inte stödjer lönekravet, eftersom Tommy Wreeth röstade nej i LO-styrelsen.

Är ni rädda för att LO-samordningen är hotad? 
– Nej, det skulle jag inte säga. Det är ingen större dramatik i att Transport säger som de gör nu, men det är klart att det pågår processer i förbunden där de diskuterar. Vissa har redan deklarerat att de stödjer kravet, som IF Metall, Handels och GS, säger pressekreterare Jens Lundberg. 

Tommy Wreeth har dock en annan uppfattning om huruvida LO-samordningen nu hotas.

– Jag kommer argumentera för att vi ställer oss utanför så det är klart att det hotar LO-samordningen. Det blir sannolikt ingen LO-samordning med alla 14 förbunden. Sedan får de kalla det vad de vill.