”Högt över det histo­riska snittet”.

Så beskriver Konjunktur­institutet den så kallade vinst­andelen i sin viktiga lönebildningsrapport, som är tänkt att vara ett faktaunderlag inför den stundande avtals­rörelsen.

Vinstandel är ett mått på hur stor del av det överskott ett företag producerar som går till vinster i jämförelse med löner.

Ovanligt liten del till löner

Om vinstandelen är hög går alltså en ovanligt stor andel till vinster och ovanligt lite till löner.

– Det är klart att våra medlemmar vill ha del av kakan, det är helt uppenbart att det finns stora förväntningar, ­säger IF Metalls ord­förande Marie Nilsson.

Rapporten visar dock att det skiljer sig rejält mellan branscher.

I exempelvis hotell och restaurangbranschen samt transportsektorn har vinstandelen varit lägre än vanligt medan den inom industrin varit högre.

Så stor andel (procent) av förädlingsvärdet går till vinst

Företagens vinstandel under andra ­kvar­talet 2022, 40,4 procent, är den högsta de senaste tio åren. Snitt senaste tio åren är 36,5 procent.