En lärare i Nynäshamn är avstängd under tiden som hon utreds. Anledningen är att hon tidigare spridit nazistisk propaganda.

Nu ska kommunen granska om det har påverkat hennes undervisning.

– Även om vi på Nynäshamns kommun tar kraftfullt avstånd från de uttryck och åsikter som den här medarbetaren tidigare ska ha yttrat behöver vi få klarhet i om och i så fall på vilket sätt detta kan ha skett i medarbetarens nuvarande roll som pedagog, säger Pär Olsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Vad får man göra på sin fritid?

Frågan är vad man får göra eller inte göra på sin fritid om man vill behålla jobbet.

En fråga som just Arbetsdomstolen tagit upp i ett aktuellt fall där en gruvarbetare fick sparken efter ett krogbråk, vilket Arbetet rapporterat om.

– Det finns en grundprincip och den är att du har rätt till ett privatliv och där har du rätt att göra dumma saker utan att det påverkar din anställning, säger Mattias af Malmborg, arbetsrättsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Men det beror på vilket yrke du har. En städare på ett hotell som på fritiden sprider nazistpropaganda kan komma undan med det, om det inte finns någon koppling till jobbet.

– Med det sagt så finns det anledning att vara försiktig med vad man lägger ut på sociala medier. Kan man misstänka att arbetsgivaren skulle ogilla det så bör man tänka efter en vända till, säger Mattias af Malmborg.

För en lärare däremot är det allvarligare.

– Om du har ett arbete som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan dig och din arbetsgivare eller mellan dig och dem du möter på ditt jobb. Barnen, deras föräldrar och kollegorna kommer ha anledning att ifrågasätta din lämplighet som lärare, säger Mattias af Malmborg.

Stöld eller misshandel

Detsamma gäller när det handlar om brottslighet som stöld eller misshandel. Det beror på vilket yrke du har och vilken koppling till arbetet brottet har.

Stjäl du från din arbetsgivare eller från dina kollegor är det oftast grund för avsked eller uppsägning. Men om brottet begås på din fritid och utan anknytning till din anställning krävs betydligt mer för att du ska bli av med jobbet.

Mattias af Malmborg exemplifierar med ett rättsfall i Arbetsdomstolen där en anställd dömts till ett års fängelse för grov fridskränkning och misshandel, brott som han begått utanför arbetet.

– Där ansåg varken brottet eller fängelsestraffets längd som saklig grund. Det fanns ingen koppling till arbetet, så då kan inte arbetsgivaren säga något.

Om det i stället skulle vara en polis som gör sig skyldig till misshandel hade det förmodligen blivit en uppsägning, tror Mattias af Malmborg. Då skadas förtroendet mellan arbetsgivaren och allmänheten.

Stöld beror på jobb

Även när det handlar om stöld beror det alltså på vilket jobb du har. En banktjänsteman som begår förmögenhetsbrott på sin fritid skadar förtroendet till arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren måste kunna lite på dig och om du har ett komplicerat förhållande till mitt och ditt och pengar så vill man inte ha dig kvar.

För andra yrken är det svårare att säga upp den som begår brott.

– I princip kan du som journalist stjäla något om du inte stjäl från jobbet eller iklädd profilkläder med tidningen Arbetets logotyp. Om det inte finns någon koppling till jobbet så har inte arbetsgivaren något med din vandel att göra, säger Mattias af Malmborg.

Två års frånvaro innan uppsägning

Även om brottet ger fängelse kan arbetsgivaren få tåla upp till två års frånvaro utan att kunna säga upp personen. Det har framkommit i domar från Arbetsdomstolen.

– Sedan är frågan om arbetsgivaren ska behöva tåla vilken sorts brottslighet som helst, även om det inte är förtroendeskadande eller annan skada för arbetsgivaren.

Finns det ett tydligt svar på den frågan?
– Nej.