Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”, enligt diskrimineringslagen. Det kan vara till exempel ovälkommen beröring, skämt med sexuella anspelningar, grov jargong, närgångna blickar, sms, flört och komplimanger som inte är önskade.

Var går gränsen?

Om beteendet är ovälkommet så är det sexuella trakasserier. Hur du som drabbad upplever det är alltså avgörande. Samtidigt måste den som trakasserar förstå att handlingen är ovälkommen, så säg ifrån! Om personen ändå fortsätter är det trakasserier. En del handlingar är dock så uppenbart kränkande att det bedöms som sexuella trakasserier oavsett om du säger ifrån eller inte.

Vad ska jag göra?

Berätta för chefen, eller för någon annan i arbetsledande ställning. Vänd dig till facket om inget händer, eller om det är chefen som trakasserar. Du kan också kontakta Diskrimineringsombudsmannen. Skriv ner vad som hänt, när det hände, och var. Det stärker din berättelse om den som trakasserat nekar.

Vad kan jag kräva av chefen?

Arbetsgivaren är skyldig att reda ut vad som hänt och se till att trakasserierna upphör. Arbetsgivaren ska agera direkt när hon eller han får veta. Det gäller även om du är tillfälligt anställd, inhyrd eller praktikant. Arbetsgivarens skyldigheter regleras i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Om det är en kund som trakasserar då?

Om det inte är en annan anställd som trakasserar dig ut till exempel en kund har inte arbetsgivaren samma ansvar att utreda. Du kan behöva polisanmäla det inträffade själv. Berätta dock alltid för chefen vad som hänt. Det är en fråga om din arbetsmiljö, och den har arbetsgivaren ansvar för. 

Kan jag råka illa ut om jag anmäler?

I diskrimineringslagen finns ett förbud mot repressalier. Det ska skydda dig som anmäler eller vittnar så att du inte straffas på något sätt på jobbet.

Kan man förebygga sexuella trakasserier?

Ja. Låt bli att trakassera! Dra inte sexskämt i fikarummet, anspela inte på sex på jobbet, ge inte komplimanger om någons utseende och var försiktig med fysisk beröring om du inte är helt säker på att det är välkommet. Se också till så att det finns skriftliga riktlinjer och rutiner för hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att sådana finns och hålls uppdaterade.