Se upp med konstant stress

Stress är kroppens sätt att skärpa till sig inför stora, svåra eller annorlunda uppgifter. Men vi måste också återhämta oss, annars säger kroppen till slut ifrån. Förr använde man ord som utbränd eller utmattningsdepression. Nu säger man utmattningssyndrom, men då har det gått långt. Det viktiga är att förebygga så att situationen inte uppstår.

Förebygg stress och ohälsa

Håll koll på arbetsmiljön. Har ledningen organiserat arbetet på ett sätt som förebygger stress? Har ni rimliga krav på er själva? Kan ni hjälpas åt att säga ifrån och försöka förändra när det inte är så? En rak, öppen och tillåtande miljö bland arbetskamrater och närmaste chef är viktig. Ta upp problem med chef och skyddsombud innan det är för sent.

Stress smittar

Se upp med pratet om stress och hög arbetsbelastning – det smittar. Att prata om sin egen stress kan bli ett sätt att bekräfta sin egen höga kapacitet i förhållande till andra. Många som blir stressjuka har jobbat mycket med att hänga med, ligga i framkant och visa en hög kapacitet. Låt fikapausen handla om vila och avkoppling.

Upptäck tidiga tecken på stress och utmattning

Ser du att din kollega beter sig annorlunda? Blir lättstressad och irriterad, dricker alkohol för att orka med? Väljer bort fikastunden? Försök prata med henne eller honom. Chefer och skyddsombud kan hjälpa till.

Inte bara jobbet stressar

En situation som fungerar för dig, kanske inte fungerar för din kollega. Jobb och fritid hänger ihop. Var extra uppmärksam om din kollega har en nära vän eller anhörig som är sjuk eller dör, om hen skiljer sig, får problem med ekonomin eller annat på hemmaplan – då ökar riskerna för skadlig stress och utmattning.

Uppmärksamma glömska och förvirring

Insjuknandet går långsamt men utmattningssymptom kan komma plötsligt. Har din kollega svårt att orientera sig, utföra en enkel sak som att trycka in koden till dörrlåsen? Eller får hen ingenting gjort och klarar inte längre de vanliga arbetsuppgifterna? Prata med henne eller honom, visa omsorg, men var medveten om att personen troligtvis avvisar omtanken. Säg att du tänker prata med chefen, som i sin tur måste vara lyhörd och agera.

Stötta sjukskrivna utan krav

Om kollegan blir sjukskriven, berätta att hen är saknad utan att fokusera på det arbete som skulle ha utförts. Kolla läget efter någon vecka, kanske tar ni en promenad? Om det inte gjorts tidigare – se till att arbetsmiljön ses över. Tillbaka på arbetet behöver uppgifter anpassas – fråga gärna vad som behövs, ibland är det små saker. Och ta hjälp av företagshälsovården vid behov.

Lista med tecken på stress och utmattning

Källor: Lena-Karin Erlandsson, Professor i arbetsterapi, Halmstad högskola, 1177.se, arbetsmiljoupplysningen.se


Enkät: Hur ser det ut med stress och utmattning hos er? 

Robert Kuusikko mejeri­arbetare och huvudskyddsombud på Arla Foods i Sundsvall

– Obekväma arbetstider, arbetstoppar, tidspress och ”pick by voice”-tekniken är utmaningar vi har. En del vaknar på natten och säger ”klar” – som man ska göra när man plockat sina varor efter röstens instruktioner. Det krävs bra planering och riskbedömningar.

– Jag har varit med om att en del, oftast högpresterande, fått tom blick, tappat minnet. Ofta har det varit tekniken som stressat. Någon har kommit tillbaka, ibland har de behövt byta jobb.

Alejandro Quezada regionalt skyddsombud på Hotell- och restaurangfacket i Mälardalen

– I vår bransch smyger det sig in allt fler fall av utmattning, som jag personligen inte såg så mycket av tidigare. Riskfaktorer är ohälsosam arbetsbelastning som kan komma ur arbetsledningens otydlighet, och dålig hjälp med prioriteringar.

– Om anställda ska leverera lunch, ska de också se till att gästerna håller avstånd? Nu när många hotell drar ner på personal, ska färre personer göra lika många arbetsuppgifter, vilket också är en riskfaktor. 

Linda Lindfeldt regionalt skyddsombud för bland annat privat hemtjänst och äldreboende på Kommunal i Falun

– Det är schematajt och minutstyrt. Om arbetspasset börjar klockan 7.00, kan schemat säga 7.03 hos en kund. Och då ska man ha läst på och tagit med sig det som behövs. Under coronavåren har anställda utbeordrats på lediga dagar, jobbat långa pass, varit med om svåra saker.

– När det nu lugnat sig har jag två, tre fall i veckan med otydliga arbetsskador: hjärtklappning, stress, sömnsvårigheter. Arbetsgivarna behöver satsa på samtal om vad de anställda varit med om!