Vänd inte bort blicken från kollegan som fastnat i alkoholberoende. Det går att hjälpa.

1. Du har rätt att bry dig

Om du tror att någon på jobbet har alkoholproblem är det bra att fråga hur den mår och berätta att du är orolig. Var saklig. Säg vad du ser och hur det påverkar dig och jobbet. Om det känns för svårt kan du gå till din närmsta chef och skyddsombud i stället. 

Är någon påverkad på jobbet ska du kontakta chefen direkt. Det är en fråga om säkerhet.

2. Var beredd

Alla arbetsplatser ska ha en alkoholpolicy. Det ska också finnas rutiner för hur arbetsgivaren ska agera om en medarbetare missbrukar alkohol.

Om ni inte har en policy är det arbetsgivarens ansvar att skriva en i samverkan med skyddsombud och fack. 

3. Prata om det!

Se till att alla, även nyanställda, känner till alkoholpolicyn. Då blir det lättare att göra rätt när man upptäcker missbruk. Det blir också lättare för den som drabbats att berätta om sitt missbruk.

Låt inte policyn samla damm i någon pärm, utan påminn chefen om att den måste diskuteras med jämna mellanrum. 

4. Föreslå alternativ

Fest med jobbet behöver inte betyda alkohol och afterwork på pub. Hitta på andra aktiviteter tillsammans.

Om alkohol ändå serveras, se till att det alltid finns alko­holfria alternativ som är festligare än vatten. 

5. Chefen har ansvar

Chefen ska utreda misstankar och arbets­givaren har rehabiliteringsansvar. Det kan handla om stöd, anpassade arbetsuppgifter och arbetstider.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetslivsinriktad rehabilitering men är inte skyldig att betala för medi­cinsk rehabilitering, som vård på behandlingshem.  

Några varningssignaler

• Sämre arbetsprest­ation. Fler misstag, koncentrationssvårigheter, uppgifter glöms bort. 

• Tänjer på tiderna: Kommer sent. Går tidigt. Långa luncher.

• Upprepad korttidsfrånvaro, kanske i samband med helger och löneutbetalningar. 

• Förändrat beteende. Personen kan dra sig undan, bli retlig, irriterad, nedstämd eller rastlös. 

• Gör bort sig på personalfester, kurser och andra sammanhang där alkohol finns.

• Spritlukt.

OBS! En del av signalerna kan också tyda på depression, sömnlöshet eller svår stress.

Källor: Prevent, Alna.

Tips till skyddsombudet

Ta upp misstankar om missbruk med chefen även om det känns som om du skvallrar. Det kan rädda den drabbade och du är skyddsombud för hela arbetsgruppen. Det är en fråga om säkerhet och social arbetsmiljö. 

Uppmuntra personen med alkoholproblem att söka hjälp och erbjud dig gärna att vara ett stöd i samtalen med chefen. Var tydlig med att personen är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering. 

Tips till chefen

Ta tag i problemet direkt med ett tidigt samtal. Berätta vad som inte fungerar och ställ krav på förändring, samt erbjud stöd. Läs på och ta gärna hjälp av företagshälsovården eller parternas gemensamma företag Alna, som är specialister. 

Du får skicka hem någon som är påverkad på jobbet och föreslå alkoholtester. Det kan även regleras i kollektivavtal och policyer.

Alkoholmissbruk i sig är inte skälig grund för uppsägning. Det bedöms från fall till fall beroende på i vilken grad personen missköter jobbet och om den medverkar i sin rehabilitering. 

Tips till dig i riskzonen

Om du är rädd att du dricker för mycket, sök hjälp på vårdcentral eller företagshälsovård! Våga berätta för vänner och arbetsgivare som kan stötta dig. Det går att bryta ett missbruk, men det är svårt att göra det ensam. 

Källor: Alna och Prevent

Enkät: Så jobbar vi med alkoholpolicy

Anna Glas skyddsombud på MTA bygg och anläggning, i Skåne, Byggnads
– Efter en incident har vi precis tagit hjälp av ett företag som är experter på att jobba mot alkohol och droger.
– Vi har fått en ny policy och nya rutiner där företaget gör slumpvisa drogtester för att fånga upp problem tidigt så att vi kan jobba förebyggande. Företaget bjuder inte heller på alkohol vid sina tillställningar.
Peter Martinsson klubbordförande på Jämtkraft i Östersund, Seko
– Vi har precis fått en ny nollpolicy för middagar och bjudningar. Företaget står alltså inte för alkohol. Vill man ha något får man köpa det själv.
– Vi är också på väg att få alkolås på vara bilar. Det jobbar vi mycket med från facket nu. Vi är inte emot det, men det måste finnas tydliga riktlinjer. 
Alejandro Quezada ombudsman och regionalt skyddsombud på HRF Mälardalen
– Vi har ett kollektivavtal som anger hur drogtester kan genomföras. Det ska förhandlas lokalt innan det tas i bruk. Vi vill att arbetsgivare ska undersöka riskerna i vår bransch, så som arbete i barer och vinkällare.
– Sedan ska man prata om att arbetsplatsen ska vara fri från missbruk för allas bästa, och att arbetsgivaren ställer upp och hjälper den som behöver.