Visa att du bryr dig om kollegans alkoholproblem

Om du tror att någon på jobbet har alkoholproblem är det bra att fråga hur den mår och berätta att du är orolig. Var saklig. Säg vad du ser och hur det påverkar dig och jobbet. Om det känns för svårt kan du gå till din närmsta chef och skyddsombud i stället. 

Är någon påverkad på jobbet ska du kontakta chefen direkt. Det är en fråga om säkerhet.

Var förberedd – ha en alkoholpolicy

Alla arbetsplatser ska ha en alkoholpolicy. Det ska också finnas rutiner för hur arbetsgivaren ska agera om en medarbetare missbrukar alkohol. Kolla upp om det finns på ditt jobb.

Om ni inte har en policy är det arbetsgivarens ansvar att skriva en i samverkan med skyddsombud och fack. 

Prata om alkohol på jobbet

Se till att alla, även nyanställda, känner till alkoholpolicyn. Då blir det lättare att göra rätt när man upptäcker missbruk. Det blir också lättare för den som drabbats att berätta om sitt missbruk.

Låt inte policyn samla damm i någon pärm, utan påminn chefen om att den måste diskuteras med jämna mellanrum och kanske uppdateras. 

Föreslå alkoholfria alternativ

Fest med jobbet behöver inte betyda alkohol och afterwork på pub. Hitta på andra aktiviteter, som att testa något nytt tillsammans. Det kan vara allt från frisbeegolf, till modellbyggande, fågelskådning, och besök på museum. Kanske finns lokala föreningar som ni kan få hjälp av.

Om alkohol ändå serveras, se till att det alltid finns alko­holfria alternativ, och att de är festligare än vanligt vatten. 

Chefen har ansvar vid missbruk

Chefen ska utreda misstankar om missbruk och arbets­givaren har rehabiliteringsansvar. Det kan handla om stöd, anpassade arbetsuppgifter och arbetstider.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetslivsinriktad rehabilitering men är inte skyldig att betala för medi­cinsk rehabilitering, som vård på behandlingshem.  

Så vet du om kollegan har alkoholproblem – Sex varningssignaler

• Sämre arbetsprest­ation. Fler misstag, koncentrationssvårigheter, uppgifter glöms bort. 

• Tänjer på tiderna: Kommer sent. Går tidigt. Långa luncher.

• Upprepad korttidsfrånvaro, kanske i samband med helger och löneutbetalningar. 

• Förändrat beteende. Personen kan dra sig undan, bli retlig, irriterad, nedstämd eller rastlös. 

• Gör bort sig på personalfester, kurser och andra sammanhang där alkohol finns.

• Spritlukt.

OBS! En del av signalerna kan också tyda på depression, sömnlöshet eller svår stress.

Källor: Prevent, Alna.

Tips till skyddsombud som misstänker missbruk

Ta upp misstankar om missbruk med chefen även om det känns som om du skvallrar. Det kan rädda den drabbade och du är skyddsombud för hela arbetsgruppen. Det är en fråga om säkerhet och social arbetsmiljö. 

Uppmuntra personen med alkoholproblem att söka hjälp och erbjud dig gärna att vara ett stöd i samtalen med chefen. Var tydlig med att personen är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering. 

Tips till chefen vid alkoholmissbruk

Ta tag i problemet direkt med ett tidigt samtal med den som har alkoholproblem. Berätta vad som inte fungerar och ställ krav på förändring, samt erbjud stöd. Läs på och ta gärna hjälp av företagshälsovården eller parternas gemensamma företag Alna, som är specialister. 

Du får skicka hem någon som är påverkad på jobbet och föreslå alkoholtester. Det kan även regleras i kollektivavtal och policyer.

Alkoholmissbruk i sig är inte skälig grund för uppsägning. Det bedöms från fall till fall beroende på i vilken grad personen missköter jobbet och om den medverkar i sin rehabilitering. 

Tips till dig i riskzonen

Om du är rädd att du dricker för mycket, sök hjälp på vårdcentral eller företagshälsovård! Våga berätta för vänner och arbetsgivare som kan stötta dig. Det går att bryta ett missbruk, men det är svårt att göra det ensam. 

Källor: Alna och Prevent