Det började som en jobbmiddag med gruvbolaget LKAB i slutet av förra året. När middagen var över gick arbetskamraterna vidare till en sportbar, där bråket mellan de båda gruvarbetarna uppstod.

Här går uppgifterna isär. Den ena kollegan hävdar att han blivit hotad av den andra. Hotet ska ha varit grovt och riktats både mot honom och hans familj. Den andra förnekar alla hot.

Händelsen polisanmäldes inte men rapporterades till arbetsgivaren som någon månad senare beslutade att avskeda mannen som uppgavs ha hotat sin kollega.

IF Metall: Felaktivt avsked

Men avskedandet var felaktigt, menar IF Metall som stämt LKAB till Arbetsdomstolen. I dag hölls slutpläderingen i ärendet av IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Han menar att ärendet är principiellt viktigt, bland annat eftersom ord står mot ord och att det vittne som ska ha hört hotet är vän med den hotade.

– Om du och jag är kompisar och har groll mot en tredje, räcker det att man säger att han har hotat mig för att han ska bli av med jobbet? frågar sig Darko Davidovic.

Hade historien sett annorlunda ut om hotet polisanmälts och utretts?
– Min bestämda uppfattning är ju att polisen aldrig skulle ansett att brott kunnat styrkas.

”Kan arbetsgivaren förfoga över fritid?”

Darko Davidovic menar också att att det är tveksamt om arbetsgivaren kan ha synpunkter på saker som händer på arbetstagares fritid och drar parallellen till om någon exempelvis kör för fort.

– Kan arbetsgivaren förfoga över sådant som händer på stan? Det vore jättemärkligt.

IF Metall kraven nu att avskedandet ska ogiltigförklaras och att LKAB ska betala totalt cirka 560 000 kronor till den avskedade mannen för utebliven lön och skadestånd.

LKAB anser, enligt handlingarna som skickats in till Arbetsdomstolen, att hotet visst förekommit och har haft en stark koppling till arbetsplatsen eftersom de då och då behövde arbeta tillsammans, och att mannen därigenom brutit mot företagets ”code of conduct”, uppförandekod.