Arbetet har rett ut vad som gäller med Annett Olofsson, förbundsjurist inom arbetsrätt på LO-TCO Rättsskydd.

Har jag rätt att diskutera politik på jobbet?

– Det finns ingen lagstiftning om detta. Men det är viktigt för en demokrati att människor kan föra politiska samtal i samhället, även på arbetsplatsen. Så politiska diskussioner med kollegor på arbetsplatsen har du rätt att ha, säger Annett Olofsson.

Men:

– Det får inte bli påträngande för enskilda arbetstagare. Om någon inte vill delta i diskussionen får du respektera det. Och det får inte inverka negativt på arbetet – om du till exempel startar en lång diskussion när det inte är rast, så att det blir svårt att sköta arbetsuppgifterna.

Kan jag prata politik med kunder och klienter?

– Det ingår ju inte i arbetsuppgifterna, men kan ändå vara ett naturligt samtalsämne. Så ett absolut förbud kan jag inte se, så länge det inte inkräktar på arbetet eller blir påträngande. Att själv ta initiativ till en politisk diskussion med en kund eller klient är nog tveksamt.

Kan jag sätta upp politiska affischer och dela ut flygblad?

– Det är arbetsgivaren som bestämmer över arbetsplatsens lokaler. Vill du sätta upp affischer, hör med arbetsgivaren först om det är okej. Men om fackklubben har en egen anslagstavla så kan klubben förstås sätta upp vad den vill där.

– Att dela ut flygblad och broschyrer skulle jag säga är tillåtet på en rast, exempelvis. Om det inte blir för påträngande.

Kan vi bjuda in politiker till ett fackligt möte?

– Ja, om politikerna pratar om sådant som berör medlemmarna fackligt, till exempel försäkringar, pensioner, arbetsrätt eller liknande.

Är det skillnad om jag jobbar privat eller offentligt?

– Ja, det är vissa skillnader. En offentlig arbetsgivare måste vara opartisk och behandla företrädare från olika politiska åskådningar lika. Så om arbetsgivaren tillåter ett parti att informera på arbetsplatsen så kan man inte vägra andra politiska företrädare att göra detsamma.

Kan arbetsgivaren själv driva politik på jobbet?

– Samma sak gäller där: Arbetsgivaren kan också diskutera politik men inte om det blir påträngande eller inverkar negativt på arbetet. Arbetsgivaren äger ju lokalerna, men jag skulle inte säga att den kan tapetsera alla fria ytor med valaffischer för ett visst parti – just för att det blir påträngande, säger Annett Olofsson.

Helst diskret politisk verksamhet på jobbet

Vid millennieskiftet skrev två socialdemokratiska riksdagsledamöter, Bengt Silfverstrand och Ronny Olander, en motion om att de ville ha en lag som garanterade rätten att bedriva politisk opinion på arbetsplatsen.

Så blev det inte, men regeringen gjorde en skrivelse som beskrev rättsläget. Där konstaterades det att arbetsgivaren inte får förbjuda diskreta politiska samtal mellan arbetskamrater – däremot kan arbetsgivaren förbjuda mer påträngande politisk verksamhet, som stör arbetet.