Får chefen kolla mina privata mejl?

NEJ, även om arbetsgivaren äger mobiltelefonen så har chefen normalt inte rätt att titta på dina privata mejl eller filer. Undantag kan vara om det finns en allvarlig misstanke om illojalitet eller brottslighet.

Kan chefen se vilka sidor jag surfat in på?

Om du är uppkopplad på nätverket på jobbet kan den informationen sparas på servern. Om du surfar hemma sparas informationen bara i webbläsaren. I vissa fall kan arbetsgivaren ha installerat övervakningsprogram på telefonen, men chefen måste i så fall informera om det innan.

Måste chefen informera innan hen snokar?

Alla arbetsgivare bör ha riktlinjer för hur man får använda internet och mail. Där ska det tydligt framgå vilken typ av privat användning som är tillåten. Det ska även framgå i vilka sammanhang arbetsgivaren kan tänkas kontrollera de anställda.

Får chefen kontrollera var jag befinner på mig på fritiden?

NEJ. Även under arbetstid måste arbetsgivaren motivera varför så kallad positionering behövs. Det kan handla om säkerhet, logistik eller underlag för fakturering till exempel. I normalfall får arbetsgivaren inte heller använda tekniken för att kontrollera hur länge du jobbar eller hur långa raster du tar.

Hur ska jag skydda mig?

Det enklaste sättet är att ha en privat mobil vid sidan av jobbmobilen. Se då också till att inte ha till exempel jobbmejlen installerad på den privata telefonen.