Måste arbetsgivaren söka tillstånd för att kamerabevaka på arbetsplatsen?

Det beror på. Sker övervakningen på platser som allmänheten inte har tillträde till måste inte arbetsgivaren söka tillstånd för att kamerabevaka, men arbetsgivaren är skyldig att följa dataskyddsförordningen (GDPR). 

Är det tillåtet att bevaka personal?

NEJ, chefen får inte använda kamerabevakning för att se om anställda gör sitt jobb eller inte. För att bevaka personal måste arbetsgivaren ha ett tungt vägande skäl, exempelvis misstanke om att anställda begår brott på arbetstid. Det kan också vara tillåtet i farliga arbetsmiljöer där det finns risk för olyckor. 

Vilka krav ställer dataskyddsförordningen?

Ändamålet för bevakningen måste vara tydligt formulerat och dokumenterat. Om syftet är att förhindra skadegörelse får inte arbetsgivaren använda bilderna för att exempelvis ta reda på vilka som är närvarande på jobbet. En intresseavvägning måste alltid göras. Syftet med bevakning måste vägas mot enskildas rätt till integritet.

Måste arbetsgivaren förhandla med facket?

JA, om chefen vill sätta upp kameror så måste det förhandlas med facket enligt medbestämmandelagen. Alla arbetstagare har också rätt att få ta del av arbetsgivarens syfte med bevakningen.

Måste det skyltas om kamerabevakning?

JA, Integritetsskyddsmyndigheten rekommenderar att den som bevakas informeras på två olika sätt. Den första informationen ska ges genom varningsskyltar placerade i ögonhöjd. Den andra ska innehålla syftet med bevakningen och den kan ges på olika sätt, exempelvis med hjälp av QR-koder som kan läsas med mobilen och leder vidare till en hemsida.  

Vad händer om kamerabevakningen är olaglig?

Integritetsskyddsmyndigheten kan besluta om ett företag bryter mot dataskyddsförordningen. I värsta fall kan företaget då få betala ett sanktionsvite på 20 miljoner euro eller 4 procent att bolagets globala årsomsättning. 

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen.