1 Apotea: Övervakade personal

Har nätjätten Apotea använt kameror för att övervaka sin personal på sätt man inte får?

Den frågan ska nu Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, utreda närmare.

I februari inleddes ett tillsynsärende mot företaget. Bland annat ska myndigheten granska om Apotea använder kameraövervakning i sin arbetsledning, något som framkommit i media, och om företaget även spelar in övervakningen.

– Kamerabevakning får inte användas för arbetsledning. Och ska bildmaterial spelas in krävs typiskt sett tungt vägande skäl som exempelvis att man vill bevaka stöldbegärlig egendom eller har dokumenterade problem med stölder, säger Gustav Linder, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, till tidningen Market.

2 H&M: Dolda inspelningar

I februari inledde Integritetsskyddsmyndigheten ytterligare en granskning mot ett lager, denna gång H & M:s lager i Borås. Detta efter två klagomål som nått myndigheten. I ett av klagomålen framgår att en medarbetare upptäckt en dold ipad i ett rum på arbetsplatsen.

Den anställda och en kollega pratar då om att arbetsgivaren kanske spelar in de anställda och de skämtar om att anmäla det hela till Datainspektionen (nuvarande Integritetsskyddsmyndigheten).

Några dagar senare blir personen inkallad till chefen, som uppmanar hen att säga upp sig. Annars väntar omplacering. Chefen visar filmer som spelats in på medarbetaren.

I efterhand misstänker den anställda att samtalet som hen hade med kollegan om Datainspektionen också spelades in.

”Av underlaget framgår bland annat att det sker kontinuerlig bevakning med bildinspelning av arbetstagare under arbetstid och att kamerorna även används för arbetsledning” står det i myndighetens tillsynsbeslut. 

3 Skolköket i Stockholm: Filmade anställda som tog hem mat

Nyligen avskedades tre anställda på en grundskola i Stockholm. Anledningen: de hade tagit med sig mat hem från skolköket. Mat som ändå skulle slängas, enligt personalen.

De tog mer än så menar Stockholms stad som anser att det oavsett inte är okej. Som bevis använde skolan filmer från kameraövervakning. Något som fick stark kritik från fackförbundet Kommunal.

Nu har förbundet kallat arbetsgivaren till förhandling. Bland annat för brott mot medbestämmandelagen, mbl. Detta eftersom kameraövervakningen inte hade förhandlats med facket först.