Schemakaos (november 2021)

SJ införde ett nytt planeringssystem som inte fungerade. Tågvärdar blev av misstag schemalagda som lokförare och personal fick orimligt långa arbetspass. Hotellbokningar gick inte igenom – vilket ledde till att personal själva fick ägna mycket tid åt att ordna med nödvändiga övernattningar. Decemberschemat blev dessutom försenat, strulet inverkade så pass mycket på de anställdas privatliv och mående att många valde att säga upp sig. 

Vägrade övertid (december 2021)

En grupp inom SJ Götalandståg, som kallade sig Livspusselkommittén, uppmanade kollegor att under december månad säga nej till frivillig övertid – som en protest mot schemakaoset. Efter ett stormöte ställde sig 300 anställda bakom protesten. Gruppen var noga med att påpeka att den inte hade med facken att göra eftersom arbetsgivaren då skulle kunna klassa det hela som en olovlig stridsåtgärd. 

SJ anmäls till Arbetsmiljöverket (10 december 2021)

Någon vecka in i december fick Sekos huvudskyddsombud Camilla Pettersson nog av schemakaoset. Anställda fick fortsatt inte ihop sina privatliv, många kunde inte ens lämna in ett schema till sina barns förskola på grund av den korta framförhållningen. För att få chefernas gehör larmade Sekos skyddsombud till Arbetsmiljöverket.

– Cheferna måste inse att det är en jättedålig arbetsmiljö och att det inte bara går att skylla på att ett system är nytt och att man behöver en inkörningsperiod, sa Camilla Pettersson som är lokförare i Gävle och Sekos ersättande huvudskyddsombud på SJ till Sekotidningen.

Inställda avgångar (20 december 2021)

Fyra dagar innan julafton, inför en av årets allra mest intensiva reseperioder, informerar SJ om att man kommer att ställa in 30 avgångar per dag fram till årsskiftet. Bara i julveckan landade det på 100 inställda avgångar. Orsaken sades vara att många i personalen var sjukskrivna eller hemma med vård av sjukt barn.

Arbetsmiljöverket gör inspektion (januari 2022)

Efter anmälan till Arbetsmiljöverket gör myndigheten en första inspektion. Det resulterar i krav på att SJ måste upplysa anställda om hur de ska hantera scheman och rapportera tid i det nya planeringssystemet, samt utreda risker vid införandet av schemasystemet. Huvudskyddsombudet Camilla Pettersson hade dock hoppats på vite.

SJ lämnar Öresundståg (april 2022)

Efter bara två år bryter SJ sitt upphandlade avtal med Öresundståg med motiveringen att man inte kommer överens med Skånetrafiken om underhållet. 500 anställda vid Öresundståg drabbas och tvingas återigen byta arbetsgivare med allt vad det innebär. Från december 2022 tar Transdev tillfälligt över trafiken under tiden som en ny upphandling ska genomföras, skriver  

– Järnvägen har blivit som en lekstuga. Vi tvingas byta arbetsgivare efter bara två år, och sedan kan vi behöva byta igen när den nya upphandlingen är klar sa Daniel Abalo, tågvärd och ordförande i Seko klubb Öresundståg till Sekotidningen.

Stor personalbrist inför sommaren (juni 2022)

Inför första sommaren utan pandemirestriktioner är intresset för att resa med tåg ännu större än rekordåret 2019. Samtidigt har SJ brist på både lokförare och tågvärdar. Fackligt aktiva vid SJ beskriver situationen som ”otroligt ansträngd” för dem som planerar trafiken. Inte sällan saknas personal till tåg som ska gå redan nästföljande dag, lokförare och tågvärdar måste skakas fram med kort varsel.

Åtgärdspaket efter massuppsägningar (oktober 2021)

Sedan schemakaoset inleddes har nu närmare 100 lokförare sagt upp sig i protest. Många tågavgångar har också ställts in under året på grund av personalbrist och planeringssystemet. I oktober sluter samtliga fack en överenskommelse med SJ.

Skyddsombud varnar för fortsatt kaos (25 oktober 2022)

När skyddsombudet Mimmi Lundkvist intervjuas av vittnar hon om fortsatta schemaproblem med kort framförhållning som gör det svårt att planera sitt privatliv för personalen. Men hon har goda förhoppningar inför överenskommelsen om åtgärdspaketet, som hon vill se komma igång så fort som möjligt. För personalen är mycket hårt pressad, även från resenärshåll.

Dessutom är Trafikverket sena med sin planering inför jul, vilket gör det svårt för SJ att göra schema med framförhållning till sin personal. 

SJ:s hemsida kraschar (9 november 2022)

Jul- och nyårsbiljetterna släpps natten till den 9 november. SJ:s hemsida kraschar.