2019 var ett rekordår för SJ. Men inför årets sommar är intresset för att resa med tåg ännu större.

Samtidigt råder det brist på både lokförare och tågvärdar.

– Det plingar ofta i mobilen hos folk som är lediga när SJ söker personal för att bemanna tågen. Det är tur att jag kan stänga av arbetstelefonen, säger lokförare som är på föräldraledighet till Arbetet.

Fackligt aktiva vid SJ beskriver situationen som ”otroligt ansträngd” för dem som planerar trafiken. Inte sällan saknas personal till tåg som ska gå redan nästföljande dag, så att lokförare och tågvärdar måste skakas fram med kort varsel.

SJ: ”Avgångar kan ställas in”

Hur många lokförare och tågvärdar som fattas går inte att säga, eftersom SJ just nu arbetar för fullt med att lösa bemanningsproblemen, säger Martina Nord, presskommunikatör vid SJ.

På frågan hur bristen på personal påverkar tågtrafiken i sommar svarar Martina Nord:

– Vi gör allt vi kan för att undvika att behöva ställa in avgångar med kort varsel. Om avgångar ändå kommer behöva ställas in går inte att säga i nuläget.

Särskilt sommartillägg

SJ betalar en extra månadslön till lokförare och tågvärdar som på förfrågan går med på att flytta hela sin semester till andra tider på året än sommarmånaderna.

Detta i linje med kollektivavtalet för SJ:s anställda.

Den som flyttar tre veckor av fyra belönas med tre fjärdedels månadslön, den som flyttar två veckor får en halv månadslön extra och så vidare.

– Dessutom har SJ nyligen beslutat om ett särskilt sommartillägg för dem som går in och arbetar enstaka dagar då de skulle ha varit lediga. Men det är för tidigt att säga vilket gensvar vi har fått, säger Martina Nord.

Ingen rekrytering under pandemin

Bristen på personal är en följd av att SJ inte rekryterade under pandemin, då resandet minskade kraftigt.

Nu har resenärerna återvänt, och inför sommaren är alltså intresset för att åka tåg stort.

Sekotidningen har tidigare rapporterat att även andra tågföretag har svårt att klara bemanningen i sommar.