Arbetet har tidigare rapporterat om det schemakaos som har uppstått på SJ efter bytet av planeringssystem.

Nu skriver Sekotidningen att Sekos skyddsombud lämnat in fyra så kallade 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket eftersom de inte får gehör hos cheferna.

– Vi vill att cheferna ska ta sitt ansvar. De måste inse att det är en jättedålig arbetsmiljö och att det inte bara går att skylla på att ett system är nytt och att man behöver en inkörningsperiod, säger Camilla Pettersson som är lokförare i Gävle och Sekos ersättande huvudskyddsombud på SJ.

Anmälningarna rör olika problemområden som har uppstått vid planeringssystemets införande.

Det handlar om bristande insyn i schemaläggningen, körlärare som inte längre har någon flexibilitet och handlingsplaner och riskanalyser som inte fullföljs.

Svår situation för föräldrar

Enligt en anmälan kan föräldrar inte längre planera barnomsorg eftersom det är så kort framförhållning. Den 15:e varje månad får anställda sitt schema för nästkommande månad.

Schemat kan innehålla flera dagar utan angivna arbetstider och arbetstider kan ändras dagen innan ett nytt arbetspass. En anställd kan gå från att ha planerad tjänstgöring 14.00–22.00 till att i stället få en tur som ligger 03.00–11:30.

– Det har gjort att föräldrar som jobbar hos oss har väldigt svårt att se om sin barnomsorg. Fritids vill ju till exempel ha in scheman i god tid, och vi kan tyvärr inte ge dem det, säger Camilla Pettersson.

Planeringssystemet ritar även väldigt långa turer så att anställda kan tvingas vara hemifrån i 30 timmar.

Sekos skyddsombud har under lång tid lyft farhågor kring planeringssystemet och även tidigare anmält SJ till Arbetsmiljöverket. Trots detta har de konsekvenser som varnats för infriats, enligt de fackliga företrädarna som ser sina kollegor må dåligt.

– Det är en uppgivenhet som jag aldrig har varit med om förut. Det är en hel del tårar, sjukskrivningar, uppsägningar och stress, säger Camilla Pettersson.

”Jag äger inte min fritid”

Camilla Pettersson känner själv av stressen.

– Det jag mår sämst av är att inte länge ha någon framförhållning. Jag äger inte längre min fritid, jag kan inte tacka ja till en middag eller ett event, säger hon.

Som för många andra kollegor har det varit svårt att planera julen. Eftersom Camilla Pettersson fick avslag på en ledighetsansökan som lämnades in för ett år sedan blir det till att jobba.

– Det går fortfarande att få ledigt med kort varsel, men det kan bli veckan innan. För mig som har familj väldigt långt borta är det inte aktuellt att vänta så länge.

SJ kommenterar att de är medvetna om konsekvenserna som har uppstått vid bytet av planeringssystem och arbetar för fullt för att lösa problemen. Läs mer om detta här.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.