På måndagseftermiddagen meddelade SJ att de anmälningar till Arbetsmiljöverket som facket gjorde i början av december, och som handlade om stora brister i schemaläggningen, nu har dragits tillbaka.

Problemen med SJ:s nya planeringssystem är visserligen inte lösta.

”Men vi har kommit så lång att just scheman inte är orsak till inställda avgångar längre”, skriver SJ:s presschef Tobbe Lundell i ett mejl till Arbetet.

Sjukskrivningar och vab

I stället är omfattande sjukskrivningar och vab den främsta förklaringen till att SJ tvingas ställa in ungefär 30 avgångar per dag måndag till torsdag i julveckan, av totalt ungefär 480 avgångar per dag.

Camilla Pettersson, lokförare och ersättande huvudskyddsombud för Seko, bekräftar att 6:6 a-anmälningarna har dragits tillbaka.

Men det beror inte på att facket är tillfreds med hur SJ hanterar problemen med planeringssystemet.

– Nya problem kommer fram varje dag. För att inte behöva lägga ni nya 6:6a och förlänga processen ytterligare har vi valt att ta tillbaka de ursprungliga anmälningarna och be Arbetsmiljöverket att göra en inspektion av helheten i stället. Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion i början av januari, säger Camilla Pettersson.

Seko: Långsam hantering

Seko:s bild är att arbetet med det nya planeringssystemet, som kallas Ivu Rapid, går långsamt.

– Det är svårt för arbetsgivaren att veta vad som ska göras eftersom de inte är systemvetare. Experter från Tyskland har varit på SJ och försökt lösa problemen, säger Camilla Pettersson.

– Ännu finns ingen tidssatt handlingsplan. Det börjar kännas ganska hopplöst för många.

När det nya planeringssystemet lanserades i november kunde lokförare komma till jobbet och upptäcka att tågvärden saknades, eftersom systemet inte hade koll på var personalen befann sig.

Nu beskriver Camilla Pettersson andra problem.

– Turerna har blivit mycket mer komprimerade. Det blir väldigt lite återhämtning under och mellan passen. Medlemmarna känner enorm stress när de ser schemat, det gäller även individer som normalt inte är stressade.

”Bristande framförhållning”

Dessutom är bristen på framförhållning fortsatt ett problem. Camilla Pettersson ansökte själv om två dagars ledighet i samband med julen.

– Jag ansökte ett helt år i förväg. Först en dryg månad före jul fick jag avslag på ansökan.

Hans Pilgaard, ordförande för ST:s lokförarklubb vid SJ, delar Seko:s beskrivning av problemen med schemaläggningen. Han ser ändå positiva tecken.

– SJ har identifierat problemen. En planeringschef och en divisionschef har bytts ut. Men vi kommer att få dras med problemen en tid till. Läget är ansträngt på alla plan.