Hur många ukrainare som kommer till Sverige är osäkert. Enligt Migrationsverkets huvudscenario kommer 76 000 under perioden mars till juni, men det kan också bli så många som 212 000.

– Om vi antar att det blir 100 000, så är det ungefär 50 000 personer i arbetsför ålder som ska ut på arbetsmarknaden, säger Jonas Kolsrud, som arbetar med arbetsmarknadsfrågor vid Konjunkturinstitutets prognosavdelning.

– Visst är det många människor. Men de kan mycket väl absorberas på arbetsmarknaden. Det finns skäl att tro att sysselsättningsgraden blir högre än för dem som kom 2015.

Snabbt jobb i Sverige

Historiskt sett har människor som flyttar till Sverige från andra europeiska länder – även länder utanför EU – fått jobb ganska fort. Jonas Kolsrud pekar på flyktingarna från Balkankrigen på 1990-talet som ett exempel.

Efter de fem första åren i Sverige låg deras sysselsättningsgrad på ungefär 60 procent, en hög siffra.

– Dessutom är utbildningsnivån i Ukraina relativt hög och kunskaper i engelska ganska utbredda, säger Jonas Kolsrud. Ukraina har också en stor IT-sektor.

Svenskt Näringsliv: Stort intresse

Svenskt Näringsliv märker ett stort intresse för dem som flyr undan kriget i Ukraina.

– Företag hör av sig. Det handlar både om en vilja att hjälpa och att ta tillvara den kompetens som finns bland ukrainarna, säger Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Särskilt inom IT-branschen och inom skogsbruk och trädgårdsnäringen visar arbetsgivare intresse.

– Det finns en stor medkänsla, ett starkt engagemang och en vilja att hjälpa till bland tech-företagen och våra medlemmar, säger Ana Andric, näringspolitisk expert vid bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige.

– Svenska tech-företag var tidiga med att erbjuda personal från Ukraina jobb i Sverige, men också med att hjälpa företag i Ukraina att behålla sina uppdrag.

Många ukrainare i skogsnäringen

En del företag inom skogsnäringen har tidigare erfarenhet av ukrainsk arbetskraft. År 2020 beviljades 558 ukrainare arbetstillstånd för att arbeta inom det svenska skogsbruket.

– Många hade ansökt hos Migrationsverket om arbetstillstånd för säsongsarbete i år, säger Emma Terander, ansvarig för public affairs vid Gröna arbetsgivare.

– Nu kommer folk från Ukraina på flykt undan kriget i stället. En del företag förbereder för att lära upp dem som flytt för arbete i de gröna näringarna.

Säsongsarbetares familjer flyr

I en del fall kommer familjerna till män som har säsongsarbetat i Sverige nu på flykt – medan mannen är kvar i Ukraina för att försvara landet.

– Arbetsgivarna försöker hjälpa familjerna. I en del fall kan de också komma att anställa familjemedlemmar efter upplärning, säger Emma Terander.

EU:s massflyktsdirektiv

De som flytt från Ukraina efter Rysslands invasion den 24 februari faller under EU:s massflyktsdirektiv. Det betyder att de kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd direkt, utan individuell prövning. Uppehållstillstånden kommer att gälla till den 4 mars 2023, oavsett när personen kom till Sverige.

Med tillståndet följer rätt att arbeta i Sverige, liksom rätt till boende, sjukvård som inte kan vänta och skola för barnen.

Exakt hur massflyktsdirektivet ska tillämpas är dock oklart. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter arbetar för fullt för att reda ut vad som gäller. Arbetsförmedlingen undersöker bland annat i vilken mån de ukrainska flyktingarna kan få delta i arbetsmarknadspolitiska program.